KNAW

Research

Affix reduction in spoken Dutch probabilistic effects in production and perception

Pagina-navigatie:


Update content


Title Affix reduction in spoken Dutch probabilistic effects in production and perception
Period 10 / 2003 - 06 / 2007
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1297034
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract (NL)

Als mensen alledaagse gesprekken met elkaar voeren, slikken ze vaak grote delen van woorden in. Mark Pluymaekers onderzocht onder welke omstandigheden sprekers dat doen en hoe luisteraars hiermee omgaan. Zijn aandacht ging hierbij vooral uit naar affixen: delen van woorden die een eigen betekenis hebben en in vele verschillende woorden voorkomen, zoals ver- , ont- en -lijk . (Denk aan: stuuk zo : Balkenendes voor iedereen begrijpelijke versie van het is natuurlijk zo .) Pluymaekers ontdekte dat deze affixen korter uitgesproken worden naarmate het woord waar ze deel van uitmaken vaker voorkomt in de Nederlandse taal. Daarnaast speelt ook de voorspelbaarheid van het woord een rol: hoe voorspelbaarder het woord in de zinscontext, hoe korter het affix. Tenslotte toonde Pluymaekers aan dat luisteraars op de hoogte zijn van deze wetmatigheid en hier gebruik van maken als ze woorden met verkorte affixen moeten verstaan. Pluymaekers resultaten leveren, naar hij hoopt, een bijdrage aan betere theorie├źn over spraakproductie en -perceptie.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. R.H. Baayen
Co-supervisor Prof.dr. M.T.C. (Mirjam) Ernestus
Doctoral/PhD student Dr. M. Pluymaekers

Classification

D36300 Germanic language and literature studies
D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation