KNAW

Research

The legal force of instruments: the 'wetlands' of the EU

Pagina-navigatie:


Update content


Title The legal force of instruments: the 'wetlands' of the EU
Period 09 / 2003 - 09 / 2007
Status Completed
Research number OND1297340
Data Supplier Onderzoeker

Abstract

This research looks into the legal force of legal instruments. One of the research questions that will be considered concerns the requirements that a suitable typology of legal force has to comply with. Next, two possible typologies will be deduced from elements of the pure theory of law (Kelsen) and the institutional theory of law (MacCormick, Weinberger, Ruiter). These two typologies will be confronted with a sample of instruments of international organizations, especially the European Union. In order to realize their ambitions, these organizations adopt many different legal instruments, suffering from a lack of clarity as far as legal force is concerned. To illustrate: some instruments have the same denominations, whereas their legal force is far from identical. Finally, the research will evaluate which of the two typologies is the more suitable from an analytic point of view.

Abstract (NL)

Dit onderzoek richt zich op de rechtskracht van juridische instrumenten. Eén van de vragen die daarbij wordt bezien, is aan welke eisen een geschikte rechtskracht-typologie dient te voldoen. Vervolgens worden twee mogelijke typologieën afgeleid uit enkele inzichten van de zuivere rechtsleer (Kelsen) en de institutionele rechtstheorie (MacCormick, Weinberger, Ruiter). Daarna worden deze rechtskracht-typologieën geconfronteerd met een selectie van instrumenten van internationale organisaties, in het bijzonder die van de Europese Unie. Deze organisaties hanteren ter verwezenlijking van hun ambities een grote variatie aan instrumenten waarvan de rechtskracht niet altijd even helder is. Ter illustratie: sommige instrumenten zijn in naam aan elkaar gelijk, terwijl zij qua rechtskracht sterk uiteenlopen. Tot besluit van het onderzoek wordt geëvalueerd welke van de twee typologieën analytisch gezien het meest geschikt is.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. D.M. Curtin
Researcher Mr.drs. J.C. Verhoogt
Project leader Prof.mr. I.F. Dekker
Project leader Prof.dr. R.A. Wessel

Classification

D41500 Interdisciplinary branches of law
D41600 International law

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation