KNAW

Research

Knowledge management in courtrooms and courts

Pagina-navigatie:


Update content


Title Knowledge management in courtrooms and courts
Period 09 / 2001 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1297531
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract (NL)

Vraagstukken van courtroom technology doen zich voor in vrijwel alle landen, al zijn er uiteraard significante verschillen tussen rijke en arme landen. Dit betekent dat het zeer loont die vraagstukken in internationaal verband te bestuderen. Dit geldt zowel voor het inventariseren van ontwikkelingen, als voor het problematiseren daarvan, het genereren van ideeën en/of het aandragen van mogelijke oplossingen, zowel in de sfeer van kansen, als ter beperking van risico's. Afnemers van de resultaten van het onderzoek zijn niet alleen rechterlijke organisaties, maar ook regeringen en internationale organisaties. Overal in de wereld zijn rechterlijke organisaties bezig met modernisering, professionalisering en informatisering. Kernbegrippen daarbij zijn steed kwaliteit, snelheid, kosten en klantgerichtheid. De inzet van nieuwe technologie - in het bijzonder, maar niet uitsluitend, ICT - wordt daarbij gezien als een cruciale succesfactor. In dit project wordt dit geheel van actuele, geplande of gehoopte ontwikkelingen van technologie in de rechtspraak - hierna aangeduid als 'courtroom technology' - vanuit wetenschappelijk oogpunt geïnventariseerd en geproblematiseerd. Centrale vraag is: op welke wijzen kan vanuit een rechtswetenschappelijke optiek worden bijgedragen aan het bevorderen van de kansen, en aan het beperken van de risico's, die de introductie van court technology met zich meebrengt, dan wel kan meebrengen? Deelvragen zijn: - Welke procesrechtelijke aspecten bevorderen, respectievelijk belemmeren de introductie van systemen en arrangementen op het gebied van knowledge management? - Welke bestuurlijk en organisatorische aspecten bevorderen, respectievelijk belemmeren de introductie van systemen en arrangementen op het gebied van knowledge management? - Op welke wijze kan knowledge management een bijdrage leveren aan het verkorten van de procesduur van civiele zaken? - Op welke wijze kan knowledge management een bijdrage leveren aan het bevorderen van de transparantie van rechtspraak?

Related organisations

Related people

Project leader Prof.mr. A.H.J. Schmidt

Classification

D14900 Technology assessment
D41300 Criminal (procedural) law and criminology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation