KNAW

Onderzoek

Kennismanagement bij rechtzalen en rechtbanken

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Kennismanagement bij rechtzalen en rechtbanken
Looptijd 09 / 2001 - 12 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1297531
Leverancier gegevens Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Samenvatting

Vraagstukken van courtroom technology doen zich voor in vrijwel alle landen, al zijn er uiteraard significante verschillen tussen rijke en arme landen. Dit betekent dat het zeer loont die vraagstukken in internationaal verband te bestuderen. Dit geldt zowel voor het inventariseren van ontwikkelingen, als voor het problematiseren daarvan, het genereren van ideeën en/of het aandragen van mogelijke oplossingen, zowel in de sfeer van kansen, als ter beperking van risico's. Afnemers van de resultaten van het onderzoek zijn niet alleen rechterlijke organisaties, maar ook regeringen en internationale organisaties. Overal in de wereld zijn rechterlijke organisaties bezig met modernisering, professionalisering en informatisering. Kernbegrippen daarbij zijn steed kwaliteit, snelheid, kosten en klantgerichtheid. De inzet van nieuwe technologie - in het bijzonder, maar niet uitsluitend, ICT - wordt daarbij gezien als een cruciale succesfactor. In dit project wordt dit geheel van actuele, geplande of gehoopte ontwikkelingen van technologie in de rechtspraak - hierna aangeduid als 'courtroom technology' - vanuit wetenschappelijk oogpunt geïnventariseerd en geproblematiseerd. Centrale vraag is: op welke wijzen kan vanuit een rechtswetenschappelijke optiek worden bijgedragen aan het bevorderen van de kansen, en aan het beperken van de risico's, die de introductie van court technology met zich meebrengt, dan wel kan meebrengen? Deelvragen zijn: - Welke procesrechtelijke aspecten bevorderen, respectievelijk belemmeren de introductie van systemen en arrangementen op het gebied van knowledge management? - Welke bestuurlijk en organisatorische aspecten bevorderen, respectievelijk belemmeren de introductie van systemen en arrangementen op het gebied van knowledge management? - Op welke wijze kan knowledge management een bijdrage leveren aan het verkorten van de procesduur van civiele zaken? - Op welke wijze kan knowledge management een bijdrage leveren aan het bevorderen van de transparantie van rechtspraak?

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Prof.mr. A.H.J. Schmidt

Classificatie

D14900 Technology assessment
D41300 Straf (proces) recht en criminologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie