KNAW

Onderzoek

Brede school, verdieping in het werken met jeugd : duurzame expertise opbouwen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Brede school, verdieping in het werken met jeugd : duurzame expertise opbouwen
Looptijd 01 / 2004 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1297593
Leverancier gegevens Verwey-Jonker Instituut

Samenvatting

Doel van het project Brede School is expertise te verspreiden en verankeren over ontwikkelingsgerichte activiteiten voor kinderen en jongeren in brede-schoolverbanden. Het gaat om educatieve ontwerpen die gebruikmaken van 'buitenschoolse' leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kan zijn in tijd (naschoolse activiteiten), in plaats (in levensechte buitenschoolse situaties, onder en na schooltijd), naar inhoud en manier van leren. De inbreng van welzijnsorganisaties is hierbij belangrijk. Het betreft een samenwerking tussen het NIZW en het Verwey-Jonker Instituut. Het NIZW begeleidt het project inhoudelijk en het Verwey-Jonker Instituut evalueert het project. Het evaluatieonderzoek richt zich zowel op de resultaten van de brede-schoolactiviteiten met kinderen (uitkomstenevaluatie) als op de kwaliteit van deze activiteiten en de opbouw van duurzame expertise (procesevaluatie).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. M.J. Steketee

Classificatie

D52000 Onderwijskunde
D61000 Sociologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie