KNAW

Onderzoek

Sociaal Jaar voor jongeren als schakel

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Sociaal Jaar voor jongeren als schakel
Looptijd 01 / 2004 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://www.verwey-jonker.nl/publicaties/con_pub.asp?P=468
Onderzoeknummer OND1297595
Leverancier gegevens Verwey-Jonker Instituut

Samenvatting

Jongeren die voor een bepaalde periode - al dan niet verplicht - maatschappelijke taken op zich nemen. Hierover is sinds 1990 in de Tweede Kamer en in de samenleving herhaaldelijk gediscussieerd. De voorstanders zien zo'n plan als een middel om de cohesie in de samenleving te bevorderen en het begrip burgerschap concrete inhoud te geven. Het ministerie van VWS heeft het Verwey-Jonker Instituut de opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de realistische mogelijkheden voor de invoering van een Sociaal Jaar voor jongeren. De staatssecretaris verstaat onder dit begrip: een vrijwillige activiteit die maximaal een jaar kan worden ondernomen door jongere schoolverlaters van 16-23 jaar. De werkzaamheden moeten plaatsvinden binnen een aantal specifieke dienstverlenende instellingen en non-profitorganisaties. Het onderzoek moet leiden tot een voorstel voor hoe een maatschappelijke stage in het Nederlandse bestel kan worden gerealiseerd.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. M.J. Steketee

Classificatie

D54000 Pedagogiek
D61000 Sociologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie