KNAW

Research

Determination of common genes involved in development of lymph nodes and...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Determination of common genes involved in development of lymph nodes and the onset of inflammatory lesions in rheumatoid arthritis
Period 01 / 2003 - 06 / 2009
Status Completed
Dissertation Yes
URL http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2771164
Research number OND1297611
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract (NL)

Voor het ontstaan van volledig functionele lymfoïde organen die kunnen bijdragen aan de strijd tegen ziektekiemen, zijn al tijdens de ontwikkeling stoffen nodig die voor structuur zorgen in de organen in aanleg en lymfevatcellen en een goede organizatie daarvan. Dit concludeert Mark Vondenhoff in zijn promotieonderzoek. Onze afweer tegen ziektekiemen vindt grotendeels plaats in de lymfoïde organen, zoals milt en lymfeklieren. Het is al tientallen jaren bekend dat in deze organen immuuncellen zitten die bij die afweer betrokken zijn. Maar hoe de organen zélf worden gevormd was lange tijd onduidelijk. In zijn studie naar de ontwikkeling van secundair lymfoïde organen, beschrijft Vondenhoff hoe deze organen in de embryonale ontwikkeling worden aangelegd. Met behulp van microscopie stelt hij vast welke cellen in de eerste aanleg van deze organen aanwezig zijn. Dit zijn onder andere inducers en voorlopers van organizers . Inducers zetten de voorlopers van organizers aan om uit te rijpen. De uitgerijpte organizers maken dan de benodigde stoffen aan die voor structuur zorgen in de organen-in-aanleg. Naast inducers en organizers zijn er echter ook al bloedvat- en (bij de lymfeklier) lymfevatcellen aanwezig tijdens de vroege ontwikkeling. Als specifieke signaalstoffen ontbreken kan dit leiden tot de afwezigheid van een celtype, waardoor volgroeide lymfoïde organen soms niet kunnen ontstaan. Bij het ontbreken van lymfevatcellen blijkt er echter toch een clustering van inducers en organizers te zijn op plaatsen waar normaal de lymfeklieren ontstaan. Anderzijds zijn bij het ontbreken van volwaardige organizers toch lymfevatcellen aanwezig. De onderdelen lijken dus onafhankelijk van elkaar te ontstaan. Maar voor het ontstaan van volledig functionele lymfoïde organen die kunnen bijdragen aan de strijd tegen ziektekiemen, zijn al deze onderdelen en een goede organizatie daarvan al tijdens de ontwikkeling nodig.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. G. (Georg) Kraal
Project leader Prof.dr. R.E. Mebius
Doctoral/PhD student Dr. M.F.R. Vondenhoff

Classification

D21400 Genetics
D21800 Immunology, serology
D23210 Dermatology, venereology, rheumatology, orthopaedics

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation