KNAW

Onderzoek

Straks lekker slapen en gezond en veilig weer op; Een leefstijlprogramma...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Straks lekker slapen en gezond en veilig weer op; Een leefstijlprogramma ter bevordering van een veilige nachtrust en weer opstaan zonder vallen bij ouderen
Looptijd 01 / 2003 - 01 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1298003
Leverancier gegevens Projectleider

Samenvatting

Vraagstelling Het concretiseren, aanbieden en meten van effectiviteit van gedragsalternatieven en omgevingsaanpassingen ter bevordering van een gezonde en veilige nachtrust bij ouderen, e.e.a. gebaseerd op kennis over onveilige gedragspatronen en omgevingsfactoren die een rol spelen bij de kans op vallen in de periode kort voor, tijdens en kort na de nachtrust bij ouderen. Samenvatting Zelfstandigwonende ouderen (65+) hebben een relatief grote kans om te vallen in de periode rondom de nachtrust (22.00-8.00 uur). Verschillende factoren spelen daarbij vermoedelijk een belangrijke rol: omgevingsfactoren (verlichting, obstakels op route bed-toilet), gedragsfactoren (niet gebruiken van (loop)hulpmiddelen, frequent toiletbezoek gedurende de nacht) en gezondheidsfactoren (multipele medicatie, balansverstoringen). Het project heeft tot doel: het concretiseren, aanbieden en meten van effectiviteit van gedragsalternatieven en omgevingsaanpassingen ter bevordering van een gezonde en veilige nachtrust bij ouderen, gebaseerd op kennis over onveilige gedragspatronen en omgevingsfactoren die een rol spelen bij de kans op vallen in de periode kort voor, tijdens en kort na de nachtrust bij ouderen. Om dit doel te bereiken wordt een nadere analyse gemaakt van gedragspatronen en motieven daarvoor rond de nachtrust. Op basis daarvan wordt een pakket van maatregelen samengesteld (in overleg met de doelgroep ouderen). Vervolgens wordt de interventie uitgevoerd in Heerenveen bij zelfstandig wonende ouderen die een relatief grote kans hebben op vallen rondom de periode van de nachtrust. Binnen het project wordt daarnaast een proces-, en effectevaluatie uitgevoerd. De effectevaluatie richt zich op de vraag of het doel van 50% reductie van nachtelijke valongevallen wordt bereikt. De gemeente Smallingerland zal worden betrokken als controle gemeente.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Caleidoscoop Heerenveen

Betrokken personen

Projectleider Drs. P.J.H.A. du Bois

Classificatie

D24200 Preventieve gezondheidszorg, GVO
D51000 Psychologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie