KNAW

Research

Effectevaluation of the intervention "Moving without worries'', an...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Effectevaluation of the intervention "Moving without worries'', an intervention directed to the reducing of depressive complaints and stress complaints among LSES (Lower Social-Economic Status) women in the age of 20 to 55 years in underprivileged neighbourhoods
Period 01 / 2004 - 01 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1298052
Data Supplier Projectleider

Abstract (NL)

Vraagstelling 1. kunnen percentueel meer LSES-vrouwen met depressieve en/of stress symptomatologie worden bereikt met een interventie wanneer deze een bewegingscomponent bevat? 2. hoe effectief is alleen bewegen t.o.v. geen zorg, en biedt bewegen plus psycho-educatie meerwaarde t.o.v. alleen bewegen?. 3. wat is de waardering van de LSES-vrouwen voor deze nieuwe interventie Samenvatting Personen met een lagere sociaal-economische status (LSES) hebben een slechtere lichamelijk en geestelijke gezondheid dan personen met een hogere SES. Sociaal-economische kenmerken verklaren voor een belangrijk deel de psychische problematiek onder LSES-personen. Onder vrouwen komen depressieve en stressklachten 2 maal zoveel voor als onder mannen. Juist bij hen is er een geringere toegang tot de (preventieve) zorg. Met de huidige psycho-educatieve interventies ("In de put, uit de put") worden LSES-vrouwen onvoldoende bereikt. Daarom is een toegankelijke en werkzame vorm van klachtenreductie van depressie van belang. Vanuit de ervaring met Hartslag blijkt dat bewegen een goede insteek is om LSES-vrouwen te bereiken. Beweging blijkt een anti-depressieve werking te hebben. Daarom is een intervente ontwikkeld, specifiek op maat gesneden voor 20-55 jarige LSES-vrouwen, waarin de psycho-educatieve component wordt gecombineerd met een bewegingscomponent. Deze interventie wordt op effectiviteit onderzocht via een RCT-design. Met dit onderzoek wordt antwoord gegeven op de vraag of LSES-vrouwen met depressieve en/of stress symptomatologie in grotere mate worden bereikt met een psycho-educatieve interventie indien deze een bewegingscomponent bevat, of de interventie bijdraagt aan het voorkomen van (verergering van) de depressieve klachten en stress en hoe groot de waardering is onder LSES-vrouwen voor deze nieuwe interventie? De studie wordt afgerond in de vorm van een dissertatie.

Related organisations

Secretariat GGD Southern Limburg
Financier ZonMw
Collaboration Department of Health Promotion (UM)

Related people

Project leader Prof.dr.ir. M.W.J. (Maria) Jansen
Doctoral/PhD student Drs. J. van der Waerden

Classification

D24200 Health education, prevention
D51000 Psychology
D69000 Gender studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation