KNAW

Research

Improvement of addiction expertise: an education programme

Pagina-navigatie:


Update content


Title Improvement of addiction expertise: an education programme
Period 03 / 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1298128
Data Supplier Website ZonMw

Abstract (NL)

De doelstelling is tweeledig: - opzet en inbedding van een module verslaving in één of meer mastersopleidingen op het gebied van geneeskunde, gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen en juridische wetenschappen. Doelgroepen zijn basisartsen en studenten met een andere voor verslaving relevante academische opleiding (o.a. sociale wetenschappen, gezondheidswetenschappen en juridische opleiding) op minimaal bachelors niveau. - opzet en uitvoering van een (bij)scholingscurriculum deskundigheidsbevordering op het gebied van verslaving en wetenschappelijk onderzoek. Doelgroep is praktijkwerkers (met name academisch en HBO niveau) in de verslavingszorg en -preventie.TaakstellingHet project zal twee producten opleveren. Ten eerste een module "Verslaving en verslavingszorg" voor mastersopleidingen in Nederland. Aan het eind van het project zal er inhoudelijk programma en een draaiboek liggen (incl. praktische zaken als reader, logistieke planning, beschikbaarheid en kosten docenten etc.) voor een module "Verslaving en verslavingszorg" die in diverse mastersopleidingen kan worden uitgevoerd. Het tweede product is een (bij)scholingsprogramma "Verslaving(szorg) en wetenschappelijk onderzoek", met eveneens een draaiboek. Dit (bij)scholingsprogramma is uitvoerbaar in diverse opleiding settings en instellingen voor verslavingszorg. Samenvatting Dit voorstel heeft als doel verslavingsdeskundigheid in wetenschap en praktijk te bevorderen. Op dit moment is onderwijs in middelengebruik en verslaving in geen enkele academische opleiding structureel ingebed. Daarnaast zijn in de praktijk werkende professionals vaak niet geschoold in het doen van onderzoek en gebruiken van onderzoeksresultaten. De meerwaarde van het voorgestelde project is te vinden in de brug tussen wetenschap en praktijk. Er wordt in dit voorstel in zowel de ontwikkelings- als de uitvoeringsfase samengewerkt tussen wetenschappelijke instituten (niet alleen medische, gezondheids- en sociale wetenschappen, maar ook de juridische wetenschap, met name criminologie) en praktijkinstellingen. Het project bestaat uit twee fasen: een ontwikkelfase (6 maanden) en een implementatiefase (24 maanden). Aan de implementatiefase is een evaluatieonderzoek verbonden. Het project moet resulteren in twee kant en klare producten: A) een module "verslaving en verslavingszorg" voor mastersopleidingen in Nederland, en B) een (bij)scholingsprogramma "Verslaving(szorg) en wetenschappelijk onderzoek", voor hulpverleners en preventiefunctionarissen die in de praktijk van de verslavingszorg werken. De doelstelling is tweeledig: - opzet en inbedding van een module verslaving in één of meer mastersopleidingen op het gebied van geneeskunde, gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen en juridische wetenschappen. Doelgroepen zijn basisartsen en studenten met een andere voor verslaving relevante academische opleiding (o.a. sociale wetenschappen, gezondheidswetenschappen en juridische opleiding) op minimaal bachelors niveau. - opzet en uitvoering van een (bij)scholingscurriculum deskundigheidsbevordering op het gebied van verslaving en wetenschappelijk onderzoek. Doelgroep is praktijkwerkers (met name academisch en HBO niveau) in de verslavingszorg en -preventie. Een globale inhoud van beide producten wordt in dit voorstel uitgewerkt. De uitvoeringsfase zal begeleid worden door een evaluatiestudie.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. H.G. van de Bunt
Project leader Dr. H.A.M. Jansen
Project leader Prof.dr. H. van de Mheen
Project leader Prof.dr. F.C. Verhulst

Classification

D23350 Psychiatry, clinical psychology
D23370 Social medicine
D51000 Psychology
D52000 Educational theory

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation