KNAW

Research

Feasibility study national benchmark CVA-chain care

Pagina-navigatie:


Update content


Title Feasibility study national benchmark CVA-chain care
Period 02 / 2003 - 10 / 2004
Status Completed
Research number OND1298270
Data Supplier Website ZonMw

Abstract (NL)

Vraagstelling 1. Welke doelen dient de benchmark CVA-ketenzorg te vervullen voor welke actoren?2. Is de ontwikkeling van zo n benchmark haalbaar, qua model en gebalanceerde set van indicatoren?3. Zo ja, ontwerp een benchmarkinstrument dat de geformuleerde doelen op een praktische en inspirerende wijze faciliteert.4. Blijkt het ontwikkelde benchmarkmodel uitvoerbaar in een pilot bij koplopers en initieert dat verbeteracties?5. Is het instrumentarium ook toepasbaar op andere vormen van ketenzorg?

Related organisations

Related people

Researcher Prof.dr. A.P. Nieboer
Project leader Prof.dr. R. Huijsman

Classification

D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology
D24000 Health sciences
D42200 Social and public administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation