KNAW

Research

RA destruction of the shoulder

Pagina-navigatie:


Update content


Title RA destruction of the shoulder
Period 12 / 2003 - unknown
Status Completed
Research number OND1298356
Data Supplier website Reumafonds

Abstract

Aim of this study is to find a method to assess the quality of the shoulder muscles and the related functioning of the shoulder. Due to the improvement of diagnostics and the timing of an operation a major improvement of the functional results of the surgical treatment of rheumatoid arthritis is expected. Primary research focuses on the evaluation of the relation between tearing, fat rendering or decrease of muscle mass of the shoulder muscles and on the abnormalities visible on standard X-ray pictures in patients with a rheumatic damage of the shoulder joint. For comparison MRI scans of the shoulder will be used. In addition, the relation between muscle abnormalities visible on the MRI and the functioning of the shoulder measured with an electromagnetic movement detector (Flock of Birds) and a force sensor Amty(R) will be compared.

Abstract (NL)

Deze studie is opgezet om een methode te vinden die de kwaliteit van de schouderspieren en het daarmee samenhangende functioneren van de schouder beoordeelt. Door de verbetering van diagnostiek en daarmee timing van een operatie wordt een belangrijke verbetering van de functionele resultaten van de chirurgische behandeling van reumatoïde artritis van de schouder verwacht. Het primaire onderzoek richt zich op de evaluatie van de relatie tussen scheuring, vervetting of afname van spiermassa van de schouderspieren en de afwijkingen zichtbaar op standaard röntgenfoto's bij patiënten met reumatische aantasting van het schoudergewricht. Ter vergelijking wordt gebruik gemaakt van MRI scans van de schouder. Hiernaast wordt de relatie tussen de spierafwijkingen die zichtbaar zijn op de MRI en het functioneren van de schouder gemeten met een elektromagnetische bewegingsdetector (Flock of Birds) en een krachtsensor Amty® vergeleken.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. P.M. Rozing

Classification

D21200 Biophysics, clinical physics
D23210 Dermatology, venereology, rheumatology, orthopaedics
D23310 Surgery

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation