KNAW

Research

Wittgenstein's On Certainty in the making. Studies into its historical and...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Wittgenstein's On Certainty in the making. Studies into its historical and philosophical background
Period 05 / 2001 - 12 / 2008
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1298388
Data Supplier OGWG

Abstract (NL)

Kim van Gennip onderzocht de filosofische en tekstuele ontstaansgeschiedenis van het boek On Certainty van Ludwig Wittgenstein uit 1969. Recentelijk is het idee gelanceerd dat dit boek een nieuwe fase in Wittgensteins denken zou hebben ingeluid. Volgens Van Gennip zijn er echter veel gelijkenissen tussen Wittgensteins vroegere en latere denken en heeft de opvatting over zekerheid, het centrale thema in On Certainty, zijn voorloper in vroegere geschriften uit de jaren 1930. Het belangrijkste doel van Van Gennip is om On Certainty een steviger fundament te geven in de continue ontwikkeling van Wittgensteins denken. On Certainty is postuum gepubliceerd en wordt in de literatuur gezien als een weerslag van discussies die Wittgenstein in 1949 met Norman Malcom voerde over G.E. Moore s artikelen Defence of Common Sense (1925) en Proof of an External World (1939). In samenhang met deze opvatting is recentelijk het idee gelanceerd dat On Certainty een nieuwe fase in Wittgensteins denken zou inluiden, een fase die het label Wittgenstein III (naast Wittgenstein I van de Tractatus en Wittgenstein II van de Philosophical Investigations ) zou rechtvaardigen. Van Gennip nuanceert en complementeert de eerste opvatting en kritiseert de tweede, op basis van een uitvoerige studie van Wittgensteins Nachlass. Ze vergelijkt On Certainty in detail met manuscripten uit de late jaren 20, 30 en 40, en toont aan dat centrale ideëen in het boek hun wortels hebben in manuscripten van vroeger jaren. Daarnaast maakt een meer filosofisch-inhoudelijke analyse duidelijk dat, naast de invloed van Moore en Malcolm, de ideëen van L. Brouwer en B. Russell ook hun sporen hebben nagelaten op On Certainty. Deze analyse plaatst On Certainty in genuanceerder perspectief en toont het belang aan van historisch onderzoek in combinatie met een filosofische exegese en evaluatie.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. M.R.M. ter Hark
Supervisor Prof.dr. L.W. Nauta
Doctoral/PhD student Dr. M.J.J.M. van Gennip

Classification

D32000 Philosophy

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation