KNAW

Research

Hemodynamics of pulmonary hypertension. A model-based analysis

Pagina-navigatie:


Update content


Title Hemodynamics of pulmonary hypertension. A model-based analysis
Period 01 / 2003 - 11 / 2008
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1298525
Data Supplier Onderzoeker

Abstract (NL)

Een bijzondere eigenschap van de bloedvaten in de longen maakt misschien in de toekomst een hartcatheterisatie (het middels een katheter en contrastvloeistof in kaart brengen (anginiografie) van de kransvaten van het hart) voor patiënten met pulmonale hypertensie (abnormale verhoging van de bloeddruk in de longen) overbodig volgens promovendus Jan-Willem Lankhaar. Patiënten met pulmonale hypertensie hebben een hoge bloeddruk in de longslagader. De oorzaken kunnen divers zijn maar de klachten zijn meestal hetzelfde en tamelijk algemeen. Omdat de longslagader alleen via het hart bereikbaar is is een hartcatheterisatie vereist voor het stellen van de diagnose. Voor de patiënt is dit een erg ingrijpend onderzoek. In het onderzoek van Lankhaar naar het nut van wiskundige modellen voor het vaststellen van de oorzaak van pulmonale hypertensie en het volgen van de behandeling constateerde hij dat de weerstand die bloed in de longen ondervindt sterk samenhangt met de elasticiteit van de longvaten. Deze bijzondere eigenschap is voor patiënten en gezonde personen gelijk en wordt niet noemenswaardig beïnvloed door behandeling. Juist deze algemene geldigheid biedt aanknopingspunten voor verder onderzoek naar het vaststellen van de bloeddruk zonder hartcatheterisatie. In plaats van een hartcatheterisatie zou dan een MRI-scan of echocardiogram voldoende zijn om de elasticiteit van de longslagader en de bloedstroom te schatten waarna de druk met een wiskundig model afgeleid kan worden. Helemaal zonder hartcatheterisatie de diagnose stellen is voorlopig nog toekomstmuziek maar voor het volgen van behandeling en voor het selecteren van kandidaten voor hartcatheterisatie biedt het gevonden verband al op korte termijn perspectief.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. P.E. Postmus
Supervisor Prof.dr. N. Westerhof
Project leader Prof.dr. A. Vonk Noordegraaf
Doctoral/PhD student Dr.ir. J.W. Lankhaar

Classification

D21100 Bioinformatics, biomathematics
D21600 Anatomy, morphology
D21700 Physiology
D23220 Internal medicine
D23340 Biopharmacology, toxicology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation