KNAW

Research

New media, public context and urban culture

Pagina-navigatie:


Update content


Title New media, public context and urban culture
Period 01 / 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1298538
Data Supplier Website Onderzoekschool Geesteswetenschappen Groningen

Abstract (NL)

De betekenis en aard van de stedelijke cultuur en de wijze waarop de stedelijke cultuur gemeenschaps- en identiteitsvorming beïnvloedt alsook de manier waarop diezelfde stedelijke cultuur wordt beïnvloed door (opeenvolgende) communicatiemedia vormt de kern van het onderzoeksprogramma. Het programma kent een aantal specifieke onderdelen: 1) onderzoek naar nieuwe (media)gemeenschappen in Rotterdam, 2) een vergelijkend onderzoek naar nieuwe collectieve identiteiten en subculturen in diverse Europese steden en hun onderlinge (transnationale) relaties en 3) een historisch onderzoek (19e eeuw tot heden) naar verande-rende representaties van stedelijke identiteiten (vanuit een gender-perspectief) onder invloed van uiteenlopende media.

Related organisations

Related people

Classification

D66000 Communication sciences
D69000 Gender studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation