KNAW

Onderzoek

BO-04 Biologische landbouw

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-04 Biologische landbouw
Looptijd 2004 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1299052

Samenvatting

Doel:
EZ voert een beleid om de biologische landbouw te laten ontwikkelen naar een internationaal concurrerende sector. Het streven is dat in 2010 10% van het landbouwareaal biologisch is. In 2002 was dat nog maar 2,2%. Om deze doelen te bereiken, draagt het ministerie bij aan het professionaliseren van de ketens, aan kennisontwikkeling en -verspreiding en aan stimulering van de vraag.

De cluster biologische landbouw omvat alle 100% biologische programma s die Wageningen UR i.s.m. Louis Bolk Instituut (LBI) uitvoert voor de opdrachtgever LNV. Bovendien biedt de cluster een inhoudelijke inbedding aan het onderzoek aan biologische landbouw dat in andere EZ programma s plaatsvindt.

Publicaties bij dit cluster zijn beschikbaar via deze link

Samenvatting (EN)

The Dutch Ministry of Economic Affairs actively stimulates the development of organic farming. Organic farming aims to be an environment-friendly form of agriculture, with a high level of animal welfare. According to the Policy Document on Organic Agriculture for 2005-2007 and the Policy Document 'An organic market to conquer', market parties and the Ministry of Economic Affairs are aiming to raise the turnover in organic food products to 5% of the total food consumption in The Netherlands in 2007. Furthermore, the Ministry aims for 10% organic agricultural land use in 2010. To achieve the goals set in the Policy documents, a large input of research and extension is required. Furthermore consumption of organic produce is promoted. The organic sector itself regulates the majority of the research, extension and promotion. For this, a Task Force Organic Market Development and a knowledge network for organic agriculture and food are active.
Individual themes:
Organic propagation material
Organic breeding
Organic production in open field production (arable, vegetable, ornamental, fruit),
Organic production in glasshouses
Organic production in animal husbandry
Market and chain-studies in organic farming and food production

Publications of this cluster are available here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon Ir. F.G. Wijnands

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Classificatie

D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu
D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie