KNAW

Onderzoek

BO-09 Kennis

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-09 Kennis
Looptijd 10 / 2010 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1299081

Samenvatting

Doel:
De interesse voor innovatie en de functie van kennis daarbij is de laatste jaren sterk gegroeid. Aan onderwijs en met name aan het beroepsonderwijs wordt in deze strategie een bijzondere rol toebedacht. Immers, zo is de redenering, als innovatie mensenwerk is dan is de kennis die in mensen zit de motor voor innovatie.

Een adequate opleiding van ondernemers en kenniswerkers en goed samenwerkende kennisinstellingen in de agro-sector zijn belangrijke voorwaarden om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen

Echter door diverse veranderingen in het kennissysteem is de samenhang tussen de verschillende actoren in het groene kennissysteem minder geworden. In het bijzonder het onderwijs ontbreken vaak vernieuwende activiteiten uit onderzoek en praktijk. LNV wil daarom samen met de genoemde doelgroepen werken aan een betere co-creatie, circulatie en doorstroom van kennis door:

- Het stimuleren van kennisarrangementen waarbij de vier O s (onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid), als ook maatschappelijke organisaties systematisch betrokken zijn;
- Het verbeteren van kennisbenutting, kenniscirculatie en kennisco-creatie tussen bovennoemde partijen (realisatie, gebruik, benutting en borging van publieke kennis);
- Inzicht te verkrijgen in de wijze waarop kennisprocessen (kunnen) worden aangestuurd, gemonitoord en geƫvalueerd, en de wijze waarop kennisarrangementen ten behoeve van specifieke veranderings- dan wel verbeteringsopgaven, het beste kunnen worden ontworpen (monitoring en evaluatie).

Publicaties bij dit cluster zijn beschikbaar via deze link

Samenvatting (EN)

Publications of this cluster are available here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon Drs. F.A. Geerling-Eiff

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Classificatie

D61000 Sociologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie