KNAW

Onderzoek

Cluster WOT-01 Besmettelijke dierziekten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Cluster WOT-01 Besmettelijke dierziekten
Looptijd 2004 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1299087

Samenvatting

Doel:
LNV is primair verantwoordelijk voor bestrijding van zogenaamde lijst A-ziekten (o.a. klassieke varkenspest, klassieke vogelpest en mond- en klauwzeer). Dat is een lijst van zeer besmettelijke dierziekten die aan de hand van Europese regels moeten worden bestreden. Ook voor de bestrijding van een aantal dierziekten die ook voor de mens een gevaar vormen (bijv. BSE) is het rijk verantwoordelijk.

De uitbraken van dierziekten (varkenspest, mond- en klauwzeer en vogelpest) hebben veel effect gehad op het maatschappelijk denken over de methode van bestrijding. Het doden van gezonde dieren heeft grote weerstand opgeroepen.

De basis voor het uitvoeren van de wettelijke onderzoeks (WO) taken binnen dit programma is de verantwoordelijkheid van de overheid voor diergezondheid en in het bijzonder voor aangifteplichtige dierziekten, het garanderen van handelsstromen (certificering), de volksgezondheid en voedselveiligheid. Deze verantwoordelijkheid is vastgelegd in nationale en internationale wet- en regelgeving. Vanwege de opgedragen WO-taken binnen dit convenant treedt het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR op als Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) voor verschillende, aangifteplichtige virale en bacteriële ziekten en TSE s (BSE, scrapie). CVI neemt als NRL deel aan EU, FAO, WHO en OIE-werkgroepen e.d.

Werkwijze:
Het programma wordt uitgevoerd in een aantal thema s, die samenvallen met de organisatiestructuur van het CVI, te weten:

- Algemeen deel (WOT-01-001)
- Bacteriële ziekten en TSE s (WOT-01-002)
- Virusziekten (WOT-01-003)

Binnen deze thema s worden taken en onderzoek uitgevoerd, die zijn ondergebracht in een groot aantal projecten. De projecten zijn onderverdeeld in twee typen

- Taakgerichte projecten: deze hebben een structureel karakter, een lange looptijd en hebben vooral een uitvoerend (diagnostiek, advisering) karakter met een component expertise-onderhoud om de taken naar behoren te blijven uitvoeren.
Onderzoeksgerichte projecten: deze hebben een tijdelijk karakter (1-3 jaar) en zijn bedoeld voor verdiepend onderzoek op het gebied van ziekten, methoden, etc. om expertise en/of middelen uit te breiden, het CVI te profileren, en het CVI op korte of langere termijn in staat te stellen zijn taken naar behoren te blijven uitvoeren.

Resultaten
Voor de resultaten van dit programma wordt verwezen naar de verschillende thema s en hun projecten.

Publicaties bij dit Cluster zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Objective of the programme
The programme is based on the responsibility of the Dutch government for animal health, with emphasis on notifiable diseases, for safeguarding trade flows (certification diagnostics), for public health and food safety as described in national and international legislation. In this programme, CVI-Lelystad as National Reference Laboratory (NRL) for notifiable animal diseases, performs statutory tasks on notifiable, contagious animal diseases.

Within this programme, statutory tasks and research are performed in different themes and projects:

Themes:

- General part
- Bacterial diseases and TSEs
- Viral diseases

Projects:

- Task oriented projects: long-term projects, with special emphasis on diagnostics and maintenance of basic expertise.
- Research oriented projects: short-term projects (1-3 years), that are meant to increase the expertise of the institute by performing basic, fundamental research on different subjects such as methods, pathogenesis, control measures etc. In this way, the institute can maintain its position and skills as reputable NRL.
Results
See the results of the different themes and projects.


Publications of this Cluster are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. A.T.J. Bianchi

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Classificatie

A22000 Veeteelt
D21700 Fysiologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie