KNAW

Onderzoek

WOT-01 Dierziekten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel WOT-01 Dierziekten
Looptijd 2004 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1299087

Samenvatting

De basis voor het uitvoeren van de wettelijke onderzoekstaken (WOt) binnen dit programma is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische zaken is voor diergezondheid en in het bijzonder voor de bestrijding van zogenaamde lijst A-ziekten (o.a. varkenspest, vogelpest, MKZ) die zeer besmettelijk zijn (soms ook voor mensen). Ook is de overheid verantwoordelijk voor het garanderen van handelsstromen (certificering), de volksgezondheid en voedselveiligheid.

Publicaties bij dit cluster zijn beschikbaar via deze link

Samenvatting (EN)

The basis for carrying out the statutory research tasks (WOT) within this program is the responsibility of the Ministry of Economic Affairs for animal health and in particular the controlling of so-called list A diseases (such as swine fever, avian influenza, FMD) which are highly contagious (sometimes even for humans). Also, the government is responsible for ensuring trade (certification), public health and food safety.

Publications of this cluster are available here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon Drs. F.G. van Zijderveld

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Classificatie

D18220 Veeteelt
D21700 Fysiologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie