KNAW

Research

WOT-04 Nature and Environment

Pagina-navigatie:


Update content


Title WOT-04 Nature and Environment
Period 2004 - unknown
Status Current
Research number OND1299089

Abstract

Publications of this programme are available here

Abstract (NL)

De overheid heeft kennis nodig over natuur, landschap en milieu in de context van het bestuur, de economie en de samenleving. Alleen dan kan de overheid op een verantwoorde manier alle relevante aspecten en belangen van natuur, landschap en milieu afwegen. De unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu) verzorgt deze informatie voor de rijksoverheid, in het bijzonder voor het ministerie van Economische Zaken.

De WOT Natuur & Milieu voert diverse pakketten met Wettelijke Onderzoekstaken uit. Het grootste pakket is de bijdrage aan de Natuurplanbureaufunctie. De andere pakketten betreffen adviserende en toetsende onderzoekstaken die voortkomen uit internationale verdragen en nationale wetgeving.

De WOT Natuur & Milieu is als programma georganiseerd in een netwerkstructuur. Dit houdt in dat onderzoekers uit diverse teams van Wageningen UR projecten leiden, en daarbij hun eigen netwerk van experts inzetten. Zo hebben we de afgelopen jaren met budget voor circa 35 fte in de praktijk jaarlijks ruim 200 experts van Wageningen UR in de uitvoering van ons werk kunnen betrekken.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze link

Related organisations

Related people

Contact person Drs. P.J.W. Hinssen

Related research (upper level)

Related research (lower level)

Indicator goederen en diensten natuur (NL)
Informatievoorziening bij gedecentraliseerd natuurbeleid (NL)
Intermediairs die de energieke samenleving mobiliseren (NL)
Natuurlijk Kapitaal en landbouw (NL)
Natuurlijk Kapitaal en recreatie (NL)
NVK - Bedrijvigheid en natuur in gebiedsprocessen (NL)
NVK - Betrokkenheid en beleving (NL)
NVK Doorwerking (NL)
NVK - Kwantitatieve scenario's (NL)
NVK - N2000 pathways (NL)
NVK - Synthese : Hoe gaan gemeenten om met decentralisatie natuurbeleid? (NL)
Rapportage Digitale Balans (NL)
Rapportage Natuurlijk Kapitaal (NL)
Calculation model and recreational costs database
Water recreation sector and nature
Preliminary study policy review ecosystem services
Preliminary study policy review decentralization
Vermaatschappelijking natuurbeleid (NL)
Publieksenquˆte draagvlak voor natuur (NL)
NVWA-monsters meststoffen (NL)
Park nature phase 3
Ontwikkeling grondgebruik- en bezit Herijkte EHS (NL)
Control of fertilizers for the General Inspection Service
NVK Recreation Costs
Meta version of the Nature planner
NVK land market
NVK Municipalities
NVK regional governance
NVK Energy landscape
Nature and landscape organizations
Natura 2000 Actualisering romp- en derivaatgemeenschappen (NL)
Multilevel governance
Modelling an ecological network of plant-insect dynamics in the context of volatile plant metabolite profiles
Modeling landscape experience
Modelling agricultural area
Critical reflections
Force-field analysis high-quality agriculture
Monitoring effecten energieke samenleving (NL)
Informatievoorziening bij decentraliseerd natuurbeleid (NL)
Toestand en trend natuurlijk kapitaal in Nederland (NL)
GLOBIO 2013
Evaluatie decentralisatie natuurbeleid (NL)
Effecten economisch innovatie- en stimuleringsbeleid op vergroening economie (NL)
Ecosysteemdiensten in economische sectoren (NL)
Combinatie van kennis t.b.v. integrale beleidsanalyse (NL)
Policy review nature policy
Authentication manure
Overheidsinstrumentarium voor ketenverduurzaming (NL)
Field of force analysis rural area
Kennisontwikkeling o.b.v. WOT onderzoeksagenda Natuurverkenning (NL)
Preservation trade chains and greening economy
Kennisontwikkeling o.b.v. WOT onderzoeksagenda BvdL (NL)
Antarctica-CCAMLR
TMAP Reference area Rottum
Reproductieproces kustbroedvogels (NL)
TMAP Seal populations
TMAP salt marshes
TMAP mussel beds
natura 2000 Habitat guideline report
Natura 2000 Leefgebied soorten (NL)
Natura 2000 Standaardgegevensformulier (NL)
Natura 2000 Habitatprofielen (NL)
Nationale rapportages voor internationale verplichtingen (NL)
Infrastructure IN
Emission registration
Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) (NL)
Commissie Deskundigen Mestbeleid incl. CDM (NL)
Infrastructuur Agromilieu (NL)
Management Agromilieu (NL)
WOT-04-005 Monitoringsystem " Agenda Vitaal Platteland"
WOT-04-006 Nature Policy Assessment task (006)
WOT-04-007 Environmental Planning Office
WOT-04-003 Counseling Nature and Environment
WOT-04-004 Reporting and monitoring obligations of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality
WOT-04-002 Basis research for the Nature Policy Assessment task

Classification

D16000 Computer science

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation