KNAW

Research

Cluster WOT-04 Statutory Research Tasks Environmental and Nature Management

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cluster WOT-04 Statutory Research Tasks Environmental and Nature Management
Period 2004 - unknown
Status Current
Research number OND1299089

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
De overheid heeft kennis nodig over natuur, landschap en milieu in de context van het bestuur, de economie en de samenleving. Alleen dan kan de overheid op een verantwoorde manier alle relevante aspecten en belangen van natuur, landschap en milieu afwegen. De unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu) verzorgt deze informatie voor de rijksoverheid, in het bijzonder voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De WOT Natuur & Milieu voert drie pakketten met Wettelijke Onderzoekstaken uit. Het grootste pakket is de bijdrage aan de planbureaufuncties Natuur en Milieu. Een tweede pakket betreft de Informatievoorziening Natuur en een derde pakket betreft adviserende en toetsende onderzoekstaken die voortkomen uit internationale verdragen en nationale wetgeving.

De WOT Natuur & Milieu is als programma georganiseerd in een netwerkstructuur. Dit houdt in dat onderzoekers uit diverse teams van Wageningen UR projecten leiden, en daarbij hun eigen netwerk van experts inzetten. Zo hebben we de afgelopen jaren met budget voor circa 70 fte in de praktijk jaarlijks ruim 200 experts van Wageningen UR in de uitvoering van ons werk kunnen betrekken.

Werkwijze
De pakketten met wettelijke onderzoekstaken Natuur & Milieu worden uitgevoerd door vier taakgroepen en een programmabureau. De bijbehorende programmanummers staan per groep vermeld.

Planbureaufuncties
Ontsluit de kennis van Wageningen UR voor het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) en past deze kennis toe in de producten van het MNP, zoals de Natuurbalans en Natuurverkenning.
Programma WOT-04-006 en -007(deels)

Synthese van kennis
Integreert de sociale en omgevingswetenschappelijke kennis van Wageningen UR voor de planbureaufuncties Natuur en Milieu
Programma WOT-04-007 (deels); Programma WOT-04-002

N&M registratie
Verzamelt informatie voor wettelijke verplichte rapportages van LNV in het beleidsterrein Natuur en Milieu.
Programma WOT -04-005; Programma WOT-04-004

&M advisering
Adviseert LNV en voert toetsen uit voor LNV waar dit in het beleidsterrein Natuur en Milieu wettelijk vereist is.
Programma WOT-04-003

Borging WOT statuut
Draagt bij aan de borging van de wettelijke onderstaken Natuur & Milieu door alle relevante processen te ondersteunen, zoals communicatie, kwaliteitszorg en programmabeheer.

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Drs. P.J.W. Hinssen

Related research (upper level)

Related research (lower level)

Water recreation sector and nature
Preliminary study policy review ecosystem services
Preliminary study policy review decentralization
Socialization of nature policy in a European context
Publieksenquˆte draagvlak voor natuur (NL)
NVWA-monsters meststoffen (NL)
Park nature phase 3
Ontwikkeling grondgebruik- en bezit Herijkte EHS (NL)
Ontwikkeling en toetsing theoretisch raamwerk benutting ecosysteemdiensten (NL)
Control of fertilizers for the General Inspection Service
NVK Recreation Costs
Meta version of the Nature planner
NVK land market
NVK Municipalities
NVK regional governance
NVK Energy landscape
Nature and landscape organizations
Natura 2000 Actualisering romp- en derivaatgemeenschappen (NL)
Multilevel governance
Modelling an ecological network of plant-insect dynamics in the context of volatile plant metabolite profiles
Modeling landscape experience
Modelling agricultural area
Critical reflections
Force-field analysis high-quality agriculture
Kader en uitvoering monitoring en evaluatie effecten energieke samenleving (NL)
Informatievoorziening bij decentraliseerd natuurbeleid (NL)
Indicator ecoystem sevices
GLOBIO 2013
Evaluatie decentralisatie natuurbeleid (NL)
Effecten economisch innovatie- en stimuleringsbeleid op vergroening economie (NL)
Ecosysteemdiensten in economische sectoren (NL)
Ecosysteemdiensten en Innovatie in ketenverduurzaming (NL)
Combinatie van kennis t.b.v. integrale beleidsanalyse (NL)
Policy review nature policy
Beleid in EU lidstaten voor ecosysteemdiensten (NL)
Authentication manure
Field of force analysis rural area
Kennisontwikkeling o.b.v. WOT onderzoeksagenda Natuurverkenning (NL)
Preservation trade chains and greening economy
Beleid in EU lidstaten voor ecosysteemdiensten (NL)
Kennisontwikkeling o.b.v. WOT onderzoeksagenda BvdL (NL)
Antarctica-CCAMLR
TMAP Reference area Rottum
Reproductieproces kustbroedvogels (NL)
TMAP Seal populations
TMAP salt marshes
TMAP mussel beds
natura 2000 Habitat guideline report
Natura 2000 Leefgebied soorten (NL)
Natura 2000 Standaardgegevensformulier (NL)
Natura 2000 reference values
International reports
Infrastructure IN
Referentielaboratoria en NVWA-monsters meststoffen (NL)
Emission registration
Commissie Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) (NL)
Commissie Deskundigen Mestbeleid incl. CDM (NL)
Infrastructuur Agromilieu (NL)
Management Agromilieu (NL)
WOT-04-005 Monitoringsystem " Agenda Vitaal Platteland"
WOT-04-006 Nature Policy Assessment task (006)
WOT-04-007 Environmental Planning Office
WOT-04-003 Counseling Nature and Environment
WOT-04-004 Reporting and monitoring obligations of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality
WOT-04-002 Basis research for the Nature Policy Assessment task

Classification

A60000 Spatial planning, town and country planning, regional planning and landscaping
D16000 Computer science

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation