KNAW

Onderzoek

WOT-06 Economische informatievoorziening

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel WOT-06 Economische informatievoorziening
Looptijd 2004 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1299091

Samenvatting

Binnen dit WOT-thema vormen financieel-economische gegevens de kern van de gegevensverzameling. Daarnaast worden gegevens verzameld die samenhangen met andere beleidsterreinen zoals milieu, natuur en diergezondheid.

Op deze manier kan een geïntegreerde afweging worden gemaakt van beleidsmaatregelen voor zowel economische als milieu-, natuur- en diergezondheideffecten. De wettelijke verplichtingen komen voort uit de behoefte om de ontwikkelingen op belangrijke onderdelen van het beleidsterrein van het ministerie van Economische Zaken continu te bewaken zodat tijdig ingegrepen kan worden bij afwijkingen t.o.v. de gewenste situatie.

Publicaties zijn beschikbaar via deze link

Samenvatting (EN)

Within this Statutory Research Task-theme financial-economic data form the core of the data collection. In addition, data will be collected related to other policy areas such as environment, nature and animal health. This way, an integrated assessment of policy measures can be made for both economic and environmental-, nature- and animal health effects. The statutory obligations arise from the need to constantly monitor developments in key areas of the policy area of the Ministry of Economic Affairs so action can be taken timely in the case of deviations with respect to the desired situation.

Publications of this cluster are available here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon Dr. H.C.J. Vrolijk

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Classificatie

D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu
D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie