KNAW

Onderzoek

Cluster WOT-06 Economische informatievoorziening

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Cluster WOT-06 Economische informatievoorziening
Looptijd 2004 - onbekend
Status Lopend
URL http://www.wageningenur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Projecten-EZ/Expertisegebieden/Wettelijke-onderzoekstaken/Economische-informatievoorziening.htm
Onderzoeknummer OND1299091

Samenvatting

Binnen dit WOT-thema vormen financieel-economische gegevens de kern van de gegevensverzameling. Daarnaast worden gegevens verzameld die samenhangen met andere beleidsterreinen zoals milieu, natuur en diergezondheid.

Op deze manier kan een geïntegreerde afweging worden gemaakt van beleidsmaatregelen voor zowel economische als milieu-, natuur- en diergezondheideffecten. De wettelijke verplichtingen komen voort uit de behoefte om de ontwikkelingen op belangrijke onderdelen van het beleidsterrein van het ministerie van Economische Zaken continu te bewaken zodat tijdig ingegrepen kan worden bij afwijkingen t.o.v. de gewenste situatie.

Publicaties zijn beschikbaar via deze link

Samenvatting (EN)

Publications of this cluster are available here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. J.A. Boone

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Classificatie

A10000 Exploitatie en beheer fysieke milieu
A20000 Plantaardige productie en dierlijke productie
D43000 Economische wetenschappen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie