KNAW

Onderzoek

Cluster WOT-06 Economische informatievoorziening

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Cluster WOT-06 Economische informatievoorziening
Looptijd 2004 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1299091

Samenvatting

Doel
In de primaire sectoren wordt grotendeels de basis gelegd voor andere processen in het voedselvoorzieningssysteem. De activiteiten van de actoren in de primaire sectoren zijn ook sterk verbonden met het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en hebben zo een grote directe invloed op de kwaliteit van het landelijk gebied, de plattelandsontwikkeling en het milieu. De problematiek van het landelijk gebied, de plattelandsontwikkeling en het milieu wordt mede beïnvloed door activiteiten in andere onderdelen van de agro-sector en in andere economische sectoren. Voor de ontwikkeling en evaluatie van het beleid, vanuit verschillende maatschappelijke invalshoeken, en met betrekking tot de verschillende actoren in de agro-sector en het landelijk gebied, zowel op EU als op nationaal niveau, heeft LNV informatie nodig over de financieel-economische en technisch-economische ontwikkeling.

Wageningen UR verzamelt gegevens voor het geven van inzicht in de feitelijke financieel-economische ontwikkeling en de verklaring van de achtergronden daarvan. Het zwaartepunt ligt daarbij op dataverzameling gericht op de ontwikkeling en evaluatie van beleid met betrekking tot de actoren in de primaire sectoren. De onderzoekprogramma s en projecten die Wageningen UR op dit beleidsterrein voor LNV uitvoert zijn gericht op het uitvoeren van wettelijke onderzoekstaken (WOT).

Publicaties bij dit Cluster zijn beschikbaar via deze link

Samenvatting (EN)

Publications of this Cluster are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. J.A. Boone

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Onderliggende lopende onderzoeksactiviteiten

Classificatie

A10000 Exploitatie en beheer fysieke milieu
A20000 Plantaardige productie en dierlijke productie
D43000 Economische wetenschappen

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie