KNAW

Onderzoek

Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het Utrechtse...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Schenken, begraven, gedenken. Lekenmemoria in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht (1391-1580)
Looptijd 01 / 2004 - 02 / 2015
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1299371
Leverancier gegevens Onderzoekschool OSK

Samenvatting

Het schenken van kunst, geld en andere waardevolle artefacten in ruil voor gebed maakte onderdeel uit van de dodengedachtenis (memoria), die een belangrijke rol speelde in middeleeuwse maatschappij. De schenkingen en de personen die herdacht moesten worden, werden in de religieuze instellingen dikwijls nauwkeurig geadministreerd. De Weijerts onderzoek draaide om de administratie en organisatie van de middeleeuwse dodengedachtenis in het Utrechtse kartuizerklooster Nieuwlicht. Hij analyseerde voor het eerst de schenkingen van Nieuwlicht en plaatste deze in een historische context. Daarnaast bestudeerde hij de begravingen die in het klooster plaatsvonden. De Weijert gebruikte daarbij niet alleen tekstuele bronnen, maar keek ook naar archeologische vondsten van enkele jaren geleden. Zo bekeek hij de dodenkalenders (necrologia), die een lijst met namen bevatten van de personen die jaarlijks herdacht dienden te worden. Deze leren ons dat de kartuizers echte beroepsbidders waren, die op internationale schaal opereerden.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D34300 Moderne en contemporaine geschiedenis

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie