KNAW

Research

The Survey Response Dissected. A new theory about the surrvey response process

Pagina-navigatie:


Update content


Title The Survey Response Dissected. A new theory about the surrvey response process
Period 01 / 2003 - 04 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1299589
Data Supplier NIAS

Abstract (NL)

William van der Veld ontwikkelde een theorie over hoe mensen enquêtevragen beantwoorden. Met deze theorie - het zogeheten VAS-model - kan het antwoord op een vraag in drie verschillende componenten ontleed worden. De eerste component heeft te maken met de kwaliteit van de vraag: hoe beter de kwaliteit van de vraag, hoe beter een respondent zijn mening kan uitdrukken. De tweede component heeft te maken met de context waarin de vraag wordt gesteld: hoe meer het bevraagde onderwerp onderdeel is van wat de respondent als interessant, belangrijk of gewoon beschouwd, hoe minder de context van invloed zal zijn op de mening. De derde component heeft te maken met hoe sterk de bevraagde mening ligt opgeslagen in ons geheugen: hoe beter de mening ligt verankerd in ons geheugen, hoe stabieler de mening zal zijn. Antwoorden op een bepaalde enquêtevraag die verschillende keren wordt gesteld aan een en dezelfde respondent zullen volgens het VAS-model dus verschillen. Deze verschillen worden normaal gesproken geïnterpreteerd als een verandering van mening. Volgens het VAS-model kan deze verandering echter het gevolg zijn van de slechte kwaliteit van de vraag, allerlei tijdelijke invloeden die aanwezig waren op het moment van beantwoorden, en de instabiliteit van de mening. De combinatie van deze componenten verenigd in één theorie was nog niet eerder voorgesteld. Met het model is het mogelijk om te toetsen welke component het meeste bijdraagt aan een gegeven antwoord. Dit verschaft mensen die zich baseren op resultaten van enquêteonderzoek meer inzicht in de totstandkoming van een bepaald antwoord.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. W.E. Saris
Doctoral/PhD student Dr.ing. W.M. van der Veld

Classification

D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation