KNAW

Onderzoek

Kwaliteit en organisatie in de cure en care

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Kwaliteit en organisatie in de cure en care
Looptijd 01 / 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1299629
Leverancier gegevens Website NIVEL

Samenvatting

Hoofdlijnen van onderzoek : Kwaliteits- en veiligheidssystemen: Het NIVEL houdt de ontwikkeling van deze systemen bij sinds 1990. Om de vijf jaar wordt op grote schaal de stand van zaken geïnventariseerd. Ook tussentijdse trends worden gesignaleerd. De ontwikkeling van kwaliteits- en veiligheidsbeleid verloopt in de meeste Europese landen op vergelijkbare wijze. Nederland kan leren van ervaringen in andere landen. Certificatie van de zorgketen Omdat zorgaanbieders steeds meer samenwerken, is recent door de stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en met betrokkenheid van het NIVEL een ketengericht certificatieschema ontwikkeld. In de komende jaren zullen de toepasbaarheid en meerwaarde moeten blijken. Patiëntveiligheid in ziekenhuizen Het NIVEL werkt samen met het EMGO Instituut/VUmc aan het landelijke onderzoeksprogramma Patiëntveiligheid in Nederland. Daarin wordt onderzoek gedaan naar vermijdbare schade, oorzaken van incidenten, effecten van verbeterinitiatieven, en de veiligheidscultuur in ziekenhuizen. Kwaliteitsbeleid van medisch specialisten Het NIVEL onderzoekt wat de effecten zijn van kwaliteitssystemen van medisch specialisten voor specifieke patiëntengroepen. De eerste resultaten worden in 2007 verwacht. Risico-indicatoren langdurige zorg Het NIVEL ondersteunt de inspectie voor de gezondheidszorg bij het ontwikkelen van risico-indicatoren voor de langdurige zorg. Deze indicatoren kunnen worden gebruikt om te signaleren in welke instellingen patiënten een verhoogd risico lopen. Invloed personele bezetting op kwaliteit van leven Het NIVEL doet onderzoek naar de invloed van de personele bezetting op de kwaliteit van leven van patiënten in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D24000 Gezondheidswetenschappen
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie