KNAW

Research

Demand driven care

Pagina-navigatie:


Update content


Title Demand driven care
Period 01 / 2003 - unknown
Status Completed
Research number OND1299648
Data Supplier Website NIVEL

Abstract (NL)

Hoofdlijnen van onderzoek : Consumentenpanel Gezondheidszorg: Met het Consumentenpanel Gezondheidszorg wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen van consumenten met de gezondheidszorg, met het doel hun positie te versterken. Het consumentenpanel zal onder meer worden ingezet voor het meten van effecten van de stelselwijziging, waarbij peilingen die in 2004-2005 zijn uitgevoerd, kunnen worden gebruikt als voormeting. In kaart zal bijvoorbeeld worden gebracht welke consumenten gebruik maken van de exit optie op de verzekeringsmarkt. In 2006 zijn verzekerden massaal veranderd van zorgverzekeraar. Verzekerdenmobiliteit zal in het Consumentenpanel worden gemonitord, evenals de rol die de premie en de kwaliteit van de zorg in het overstapgedrag spelen. Daarnaast zal gekeken worden of de aanvullende verzekering een remmende werking heeft op het overstapgedrag en of collectivisering van de zorgverzekeringsmarkt zich in volgende jaren zal voortzetten en wat de gevolgen hiervan zijn. Behalve op de stelselwijziging zal het Consumentenpanel Gezondheidszorg zich richten op andere actuele onderwerpen. Momenteel wordt het Consumentenpanel Gezondheidszorg verdubbeld om de mogelijkheden voor onderzoek uit te breiden. Kwaliteitsmeting vanuit gebruikersperspectief Het meten van de kwaliteit van zorg vanuit gebruikersperspectief en het verwerken van deze gegevens tot keuze-informatie zal een belangrijk deel van het werk blijven binnen het themagebied. Het NIVEL vervult een spilfunctie in de ontwikkeling van de CQ Index die als standaard zal gaan gelden voor het meten van klantervaringen in de zorg. Op korte termijn ligt het accent daarbij vooral op het ontwikkelen van een groot aantal vragenlijsten die gebruikt kunnen worden om ten behoeve van KiesBeter.nl de prestaties van verzekeraars en aanbieders inzichtelijk te maken. Op langere termijn is ook meer fundamenteel onderzoek gewenst naar kwaliteit van zorg zoals patiƫnten/cliƫnten die ervaren. Keuzegedrag consumenten In Nederland is nog betrekkelijk weinig empirisch onderzoek gedaan naar het keuzegedrag van consumenten. Rond dit onderwerp zal worden gezocht naar mogelijkheden voor nader onderzoek. Rol verzekeraars De rol van verzekeraars zal vooral worden onderzocht in een publiek-private samenwerking tussen het NIVEL en Zorgverzekeraar VGZ. Een access panel is opgezet dat tot doel heeft onderzoek te doen naar het keuzegedrag van consumenten op de verzekeringsmarkt en om private metingen te doen die VGZ ondersteunen in het afstemmen van zijn beleid op de wensen en behoeften van verzekerden. Een punt van aandacht daarbij is in welke mate een dergelijk access panel gebruikt kan worden om het voice-mechanisme vorm te geven. Daarnaast heeft het NIVEL de ambitie om ook buiten dit samenwerkingsverband onderzoek te doen naar de wijze waarop verzekeraars hun zorginkoop vormgeven, bijvoorbeeld via pay-for-performance programma s, of de ontwikkeling van preferred provider arrangementen en disease management-programma's die zijn voorbehouden aan de eigen verzekerden

Related organisations

Related people

Project leader Dr. J.J.D.J.M. Rademakers

Classification

D23000 Medicine
D24000 Health sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation