KNAW

Onderzoek

Opvang en maatschappelijke zorg

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Opvang en maatschappelijke zorg
Looptijd 01 / 2004 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1300001
Leverancier gegevens Website Trimbos Instituut

Samenvatting

Het programma Opvang en Maatschappelijke Zorg (OMZ) richt zich op sociaal kwetsbare mensen in de samenleving. Sociaal kwetsbare mensen leiden veelal een gemarginaliseerd bestaan en hebben vaak meervoudige problemen. Op zowel landelijk als lokaal niveau bestaat grote behoefte aan meer informatie over deze groep. Ook ontbreken veelal gegevens over de effectiviteit, de afstemming en de (aan)sturing van het aanbod bestemd voor deze groep mensen. Missie Het is de missie van het programma om op grond van wetenschappelijk onderzoek en monitoringactiviteiten: inzicht te krijgen in de populatie sociaal kwetsbare mensen, de praktijk (werkers en managers) te ondersteunen in het bieden en vormgeven van passende en samenhangende zorg aan sociaal kwetsbare mensen, het evalueren van de effectiviteit van voorzieningen bestemd voor sociaal kwetsbare mensen, het evalueren van de effectiviteit van het overheidsbeleid gericht op sociaal kwetsbare mensen. Speerpunten Het programma richt zich op een drietal inhoudelijke speerpunten: de maatschappelijke opvang (vrouwenopvang, algemene crisisopvang en dak- en thuislozenopvang), de (sociale) verslavingszorg (gebruiksruimten, SOV/ FVK, casemanagement, laagdrempelige opvangvoorzieningen), de openbare geestelijke gezondheidszorg (o.a. bemoeizorg en case management, meldpunten, locale signaleringsoverleggen).

Betrokken organisaties

Penvoerder Trimbos-instituut

Betrokken personen

Projectleider Prof.dr. J.R.L.M. Wolf

Classificatie

D24000 Gezondheidswetenschappen
D51000 Psychologie
D61000 Sociologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie