KNAW

Research

Reintegration

Pagina-navigatie:


Update content


Title Reintegration
Period 01 / 2004 - unknown
Status Completed
URL http://www.trimbos.nl/default342.html
Research number OND1300044
Data Supplier Website Trimbos Instituut

Abstract (NL)

Het programma Reïntegratie wil bijdragen aan realisatie van een volwaardige burgerrol voor mensen met psychische of verslavingsproblemen in de maatschappij. We doen voornamelijk praktijkgericht onderzoek, variërend van behoeftepeilingen en programma-evaluaties tot gerandomiseerde effectonderzoeken. Deze typen van onderzoek passen we in de verschillende inhoudelijke thema's van ons programma toe. Ook kennissynthese, ontwikkelingsprojecten, implementatie en kennisoverdracht maken deel uit van de activiteiten van ons programma.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. J.D. Kroon

Classification

D51000 Psychology
D61000 Sociology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation