KNAW

Research

A quasi-experimental study to the effects of a recovery programme for...

Pagina-navigatie:


Update content


Title A quasi-experimental study to the effects of a recovery programme for persons with serious mental limitations
Period 05 / 2004 - 04 / 2007
Status Completed
Research number OND1300054
Data Supplier Website Trimbos Instituut

Abstract (NL)

Doelstellingen: Vaststellen van het effect van een herstelprogramma voor de doelgroep van cliënten met ernstige psychische beperkingen; de verdere ontwikkeling en documentatie van het programma ten behoeve van landelijke implementatie. Korte beschrijving: In de SBWU, een instelling voor beschermd en begeleid zelfstandig wonen in Utrecht, is in de afgelopen jaren een herstelprogramma opgezet en gedocumenteerd. In dit programma nemen zelfhulpgroepen van cliënten een centrale rol in en wordt ervaringskennis ontwikkeld en overgedragen aan medecliënten en professionals. Het herstelprogramma wordt in het onderhavige project verdiept en verbreed binnen de eigen instelling en op twee andere locaties: RIBW Oost-Veluwe en Psycope, Maastricht. Het project behelst onderzoek naar het effect van deze implementatietrajecten voor de cliënten. Het onderzoek heeft een quasi-experimenteel design. In het eerste studiejaar wordt op de helft van de lokaties van de deelnemende instellingen met het herstelprogramma gestart; in het tweede jaar volgt de andere helft. Zowel op de start- als op de volglocaties worden cliënten met belangstelling voor het herstelprogramma twee jaar gevolgd met als uitkomstmaten kwaliteit van leven, zelfwaardering/zelfvertrouwen en empowerment.

Related organisations

Related people

Project leader Drs. W.A. Boevink
Project leader Dr. J.D. Kroon

Classification

D23350 Psychiatry, clinical psychology
D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation