KNAW

Onderzoek

Sociale cognitie en sociaal functioneren bij twee groepen adolescenten die...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Sociale cognitie en sociaal functioneren bij twee groepen adolescenten die risico lopen op psychose; meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis vs ultra-hoog risico op psychose
Looptijd 09 / 2002 - 06 / 2008
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1300085
Leverancier gegevens Rudolf Magnus Institute

Samenvatting

Mirjam Sprong onderzocht twee groepen jongeren van 12 tot 18 jaar met een verhoogd risico op het ontwikkelen van een eerste psychose. De eerste groep bestond uit 80 jongeren met symptomen die erop wijzen dat ze zich mogelijk in de vroegste fase van een eerste psychose bevinden en de tweede groep uit 32 jongeren met een aan autisme verwante stoornis, namelijk het Multiple Complex Developmental Disorder (MCDD). Het belangrijkste doel was om deze groepen te vergelijken op mogelijke neurocognitieve en gedragsmatige kwetsbaarheidsindicatoren voor psychose, om op die manier bij te dragen aan de kennis over de mogelijke oorzaken van psychoses. De twee groepen verschilden in hun ontwikkelingsvoorgeschiedenis. Jongeren met MCDD kwamen vaker al op zeer jonge leeftijd in contact met de geestelijke gezondheidszorg en volgden vaak een vorm van Speciaal Basisonderwijs. Beide hoog-risicogroepen rapporteerden hoog-risicosymptomen, schizotypische persoonlijkheidstrekken en sociale problemen. Beide hoog-risicogroepen lieten echter op de meeste neurocognitieve taken nauwelijks problemen zien. Wel presteerden beide groepen minder goed op taken die psychomotorische snelheid, aandacht/werkgeheugen en de productie van verbale output meten. Dit betekent dat beperkingen op deze neurocognitieve domeinen mogelijk kwetsbaarheidindicatoren zijn voor psychose. Vervolgonderzoek is nodig om te bepalen of de risicosymptomen en sociale en neurocognitieve beperkingen voorspellend zijn voor de transitie naar psychose.

Samenvatting (EN)

The Dutch Prediction of Psychosis Study (DUPS) is part of the European Prediction of Psychosis Study (EPOS), a European multi-center joint medico-social health care systems research venture. The major focus of EPOS is to predict the transition from prodrome to psychosis, particularly schizophrenia. The DUPS-project is a collaboration of the Academic Medical Center in Amsterdam and the University Medical Center Utrecht (UMC). - The main objectives of EPOS and of DUPS are: 1. Pathways to care: the description of the ways subjects at risk for psychosis get access to the health care system and the detection of obstacles to adequate treatment 2. Prediction: the systematic multi-level assessment of indicators for the risk of transition to psychosis in prodromal cases and the evaluation of the predictive validity of these variables 3. Disability: the description of disabilities, deficits and needs in prodromal individuals 4. Intervention: the description of the therapeutic and preventive interventions applied to prodromal individuals. While the same fundamental principles (e.g. inclusion criteria) are applied in all centers, additional instruments or paradigms are added in the separate centers according to specific interests, expertise and setting. Our specific interest is in the social cognition and social functioning of prepsychotic individuals. Therefore, in addition to the subjects who are putatively prodromal according to the EPOS inclusion/exclusion criteria we are including another group of subjects that is at presumed elevated risk for psychosis, namely subjects who have a Multiple Complex Developmental Disorder (MCDD) which is a subtype of the pervasive developmental disorders. The study is a prospective longitudinal field study with repeated measures to monitor subjects at high risk for psychosis. - Assessment includes: basic clinical assessment, neuropsychological measures (attention, memory, executive functioning), social cognitive measures (visual social information processing, mentalizing, social attribution), school report of social and emotional behavior, neurophysiology (EEG and ERP) and structural MRI. Some data will be collected retrospectively upon inclusion into the study, for example symptom history and pathways to care. Outcome is assessed after 9, 18 and 24 months. - Inclusion/exclusion criteria of DUPS: The study sample in the UMC Utrecht consists of adolescents who are already referred to adolescent psychiatric outpatient clinics because of mental problems. After informed consent they are screened for the following inclusion and exclusion criteria: age between 12 and 18 years, no previous psychotic episode for more than one week, verbal IQ above 85, symptoms are not due to an organic mental disorder or substance abuse. - Belong to one or more of the following groups: 1. Basic symptoms: presence of self-perceived cognitive thought disturbances. 2. Familial risk plus reduced functioning: having a first- or second degree relative with a history of any psychotic disorder in combination with a deterioration of mental state and/or social functioning in the last year. 3. Attenuated psychotic symptoms: presence of psychotic symptoms at sub-clinical level. 4. Brief, limited or intermittent psychotic symptoms: having a history of psychotic symptoms with a duration of less than one week and spontaneous remission. 5. Multicomplex developmental disorder.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

University of Birmingham, UK
University of Cologne, Germany
University of Santander, Spain
University of Turku, Finland

Betrokken personen

Classificatie

D23350 Psychiatrie, medische psychologie
D23370 Sociale geneeskunde
D24200 Preventieve gezondheidszorg, GVO

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie