KNAW

Research

Rotterdam monitor for early schoolleaving

Pagina-navigatie:


Update content


Title Rotterdam monitor for early schoolleaving
Period 01 / 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1300139
Data Supplier ITS

Abstract (NL)

Het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (vsv) is een van de beleidsterreinen waarop de gemeente Rotterdam actief is. Tussen de gemeenten en het veld zijn afspraken gemaakt om het vsv actief tegen te gaan, en de gemeente heeft een aantal lange-termijndoelstellingen geformuleerd. Om vast te kunnen stellen of de doelstellingen worden bereikt, is een Rotterdamse vsv-monitor opgestart. De monitor heeft als belangrijkste doel: de omvang en ontwikkeling van het vsv over een langere periode in kaart te brengen en zicht te krijgen op het verband tussen vsv en o.a. leeftijd, etniciteit, nieuwkomen, opleidingsniveau en het volgen van speciaal onderwijs. De analyses van de monitorgegevens worden jaarlijks door het ITS uitgevoerd.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. C.W.J. Mulder

Classification

D42000 Political and administrative sciences
D52000 Educational theory

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation