KNAW

Research

Urban innovation programm STIP

Pagina-navigatie:


Update content


Title Urban innovation programm STIP
Period 01 / 2004 - unknown
Status Completed
URL http://www.kcgs.nl/kcgs/show?id=195737
Research number OND1300248
Data Supplier Website KCGS

Abstract (NL)

Het Stedelijk Innovatieprogramma, STIP, is een meerjarig kennis- en innovatieprogramma dat praktisch toepasbare kennis ontwikkelt om het probleemoplossend vermogen van steden te vergroten. De hardnekkige problemen in de Nederlandse steden zoals onveiligheid, werkloosheid, afbrokkelende cohesie, moeizame integratie en verpaupering van oude stadswijken vragen om innovatieve oplossingen. Het repeteren van bestaande kennis en inzichten is niet voldoende. Daarom hebben het kenniscentrum en NWO besloten om te starten met STIP. STIP ontwikkelt praktisch toepasbare kennis STIP richt zich op de stedelijke vraagstukken en de rol van de overheid daarin. De kennisvragers in de steden hebben behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing van de aannames waarop (nieuw) beleid is gestoeld. Men is op zoek naar antwoorden en oplossingen voor de stedelijke vraagstukken, waarbij het niet alleen van belang is te weten welke interventies effectief zijn, maar juist ook waarom en wanneer dat zo is. Het stedelijk onderzoeksprogramma wil daarnaast de kennisproductie- en spreiding vergroten en verbeteren, wetenschappelijk verworven inzichten beter vertalen naar de beleidspraktijk en netwerken tot stand brengen tussen wetenschappers en praktijkmensen.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. J.K. Koppen
Project leader Dr. A.G. Schouw
Project leader Dr. V.C. Veldheer

Classification

D42200 Social and public administration
D61000 Sociology
D62000 Social geography
D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation