KNAW

Onderzoek

Stedelijk Innovatieprogramma STIP

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Stedelijk Innovatieprogramma STIP
Looptijd 01 / 2004 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://www.kcgs.nl/kcgs/show?id=195737
Onderzoeknummer OND1300248
Leverancier gegevens Website KCGS

Samenvatting

Het Stedelijk Innovatieprogramma, STIP, is een meerjarig kennis- en innovatieprogramma dat praktisch toepasbare kennis ontwikkelt om het probleemoplossend vermogen van steden te vergroten. De hardnekkige problemen in de Nederlandse steden zoals onveiligheid, werkloosheid, afbrokkelende cohesie, moeizame integratie en verpaupering van oude stadswijken vragen om innovatieve oplossingen. Het repeteren van bestaande kennis en inzichten is niet voldoende. Daarom hebben het kenniscentrum en NWO besloten om te starten met STIP. STIP ontwikkelt praktisch toepasbare kennis STIP richt zich op de stedelijke vraagstukken en de rol van de overheid daarin. De kennisvragers in de steden hebben behoefte aan wetenschappelijke onderbouwing van de aannames waarop (nieuw) beleid is gestoeld. Men is op zoek naar antwoorden en oplossingen voor de stedelijke vraagstukken, waarbij het niet alleen van belang is te weten welke interventies effectief zijn, maar juist ook waarom en wanneer dat zo is. Het stedelijk onderzoeksprogramma wil daarnaast de kennisproductie- en spreiding vergroten en verbeteren, wetenschappelijk verworven inzichten beter vertalen naar de beleidspraktijk en netwerken tot stand brengen tussen wetenschappers en praktijkmensen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. J.K. Koppen
Projectleider Dr. A.G. Schouw
Projectleider Dr. V.C. Veldheer

Classificatie

D42200 Bestuurskunde
D61000 Sociologie
D62000 Sociale geografie
D65000 Planologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie