KNAW

Onderzoek

Ontwikkeling module doelrealisatie aquatische natuur

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ontwikkeling module doelrealisatie aquatische natuur
Looptijd 07 / 2004 - 99 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1300263

Samenvatting

Tot voor kort ontbrak binnen het Waternoodinstrument een module voor het berekenen van doelrealisaties voor aquatische natuurdoeltypen. Momenteel werken onderzoekers in opdracht van de STOWA aan de ontwikkeling van deze module. Daarbij wordt rekening gehouden met de ecologische doelstellingen van de Kaderrichtlijn. De module biedt de mogelijkheid doelrealisaties te berekenen voor zowel aquatische natuurdoeltypen als voor KRW-watertypen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. M.J.G. Talsma

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie