KNAW

Research

New forms of employee participation

Pagina-navigatie:


Update content


Title New forms of employee participation
Period 01 / 2004 - 01 / 2005
Status Completed
Research number OND1300852
Data Supplier Website SMS

Abstract (NL)

De huidige instituties voor medezeggenschap en vertegenwoordigend overleg dateren uit de jaren '70 van de vorige eeuw. Ondernemingen en werknemers zijn veranderd. Onderzocht wordt wat medezeggenschap anno 204 inhoudt en op welke manieren het thans gestalte krijgt.

Related organisations

Other involved organisations

Stichting Management Studies, Den Haag

Related people

Project leader Prof.dr. R. Goodijk
Project leader Prof.dr. A.M. Sorge

Classification

D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation