KNAW

Onderzoek

The role of sigma factors in the stress-response of Bacillus cereus

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel The role of sigma factors in the stress-response of Bacillus cereus
Looptijd 01 / 2000 - 05 / 2005
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
URL http://library.wur.nl/wda/abstracts/ab3754.html
URL http://library.wur.nl/wda/dissertations/dis3754.pdf
Onderzoeknummer OND1301355
Leverancier gegevens METIS Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Samenvatting

De bacterie Bacillus cereus is wereldwijd verantwoordelijk voor een groot aantal gevallen van voedselvergiftiging. Verder is het een belangrijke veroorzaker van bederf van voedsel, met name van melk en melkprodukten. De groei en overleving van B. cereus in voedsel of tijdens een infectie worden voor een belangrijk deel bepaald door het vermogen van de bacterie om zich aan te passen aan veranderingen in zijn leefmilieu. Dit proces staat bekend als de stress-respons en het eiwit SigmaB speelt hierin een belangrijke rol. Stress in B. cereus leidt tot een razendsnelle activatie van SigmaB. Vervolgens zorgt SigmaB er voor dat een specifieke set van genen wordt overgeschreven. Zo levert SigmaB een belangrijke bijdrage in de groei en overleving van B. cereus bij lage en hoge temperaturen. Verder heeft SigmaB een rol in de stofwisseling van de cel, wat indirect kan bijdragen aan een verhoogde stress-resistentie. De inzichten die zijn verkregen in de rol van SigmaB in de stress-respons van B. cereus kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe, efficiƫnte en veilige methoden van voedselproduktie.

Samenvatting (EN)

The bacterium Bacillus cereus is responsible for a large number of cases of foodborne illness across the world. It is also an important cause of spoilage of food, in particular of milk and dairy-products. The growth and survival of B. cereus in food or during an infection is for a large part determined by to what extent the bacterium can adapt to changes in its environment. This process is known as the stress response and the protein SigmaB has an important role in it. Stress in B. cereus leads to the rapid activation of SigmaB. Subsequently, SigmaB coordinates the transcription of a set of genes, which leads to an increased resistance to stress. For example, SigmaB contributes to the growth and survival of B. cereus at low and high temperatures. It also has a role in cellular metabolism, which may indirectly also contribute to stress resistance. The knowledge obtained on the role of SigmaB in the stress response of B. cereus may contribute to the development of new, efficient, and safe methods for the production of food.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D22100 Microbiologie
D24300 Voeding

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie