KNAW

Research

Interpatient registration and analysis in clinical neuroimaging

Pagina-navigatie:


Update content


Title Interpatient registration and analysis in clinical neuroimaging
Period 01 / 2004 - 03 / 2006
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1301453

Abstract (NL)

Patiënten met een matige of ernstige vernauwing van de halsslagader hebben een andere infarctverdeling en kleinere infarcten dan patiënten met een volledige vernauwing, maar deze verschillen onderling niet significant. Dit blijkt uit het onderzoek van Cynthia Jongen naar de locatie van herseninfarcten door een vernauwde halsslagader. Ze verdeelde patiënten op basis van de vernauwing in drie groepen: matig (0-49 % vernauwing), ernstig (50-99% vernauwing) en volledig (100% afgesloten). In de CT-beelden van alle patiënten is het infarct aangegeven en de beelden zijn zo goed mogelijk op een gemiddeld beeld gelegd. Zo is voor elke groep een beeld van de verdeling van de herseninfarcten gemaakt. Jongen onderzocht ook de effecten van diabetes mellitus type 2 op de hersenen. Met een automatische methode bepaalde ze de volumes van de grijze en witte stof, de hersenkamers of ventrikels, het hersenvocht en van afwijkingen in de witte stof. Diabetespatiënten hebben een kleiner grijze stofvolume, en een groter ventrikel en witte stofafwijking volume dan de controlegroep. Ook komen bij hen vaker witte stofafwijkingen direct rond de ventrikels voor.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr.ir. M.A. Viergever
Co-supervisor Prof.dr. J.P.W. (Josien) Pluim
Doctoral/PhD student Dr. C. Jongen

Classification

D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation