KNAW

Onderzoek

Vasculaire risicofactoren voor cognitief disfunctioneren van patiënten met...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Vasculaire risicofactoren voor cognitief disfunctioneren van patiënten met type 2 diabetes mellitus
Looptijd 01 / 2004 - 05 / 2006
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1301459

Samenvatting

Diabetes mellitus kan op den duur verschillende organen beschadigen, zoals de ogen, de nieren, het hart- en vaatstelsel en het perifere zenuwstelsel, maar ook het centrale zenuwstelsel: de hersenen. Deze hersenschade kan onder meer leiden tot geheugenproblemen. Omdat over de oorzaak van de schadelijke effecten van diabetes op de hersenen nog onvoldoende bekend is, probeerde Sanne Manschot beter in kaart te brengen waar de schade aan de hersenen uit bestaat. Ze zocht daarbij ook naar risicofactoren om deze in de toekomst te kunnen voorkomen. Er lijkt volgens Manschot een samenhang te bestaan tussen aderverkalking en de ernst van de cognitieve functiestoornissen en MRI- veranderingen. Manschot beschrijft voor het eerst de aard van de MRI-veranderingen die samenhangen met veranderingen in de cognitie. Ook de aanwijzingen voor een rol van de vaten zijn van belang, omdat eventuele preventieve maatregelen zich op de vaten kunnen richten. Er is al een vervolgonderzoek gestart.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D21700 Fysiologie
D23220 Inwendige geneeskunde
D23230 Neurologie, KNO , oogheelkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie