KNAW

Research

Predictors for succes in patients in day hospital treatment with eating disorders

Pagina-navigatie:


Update content


Title Predictors for succes in patients in day hospital treatment with eating disorders
Period 01 / 2003 - 08 / 2007
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1301626
Data Supplier Onderzoeker

Abstract

The research project has a stepped character and will examine all factors that have an onfouence on the succes of day care treatment for patients with eating disorders. During 9 years data have been collected from patient who entered treatment and who ended treatment. Follow up has also been done. The project will be done according to a naturalistic design and will focus on diagnosis, process and outcome

Abstract (NL)

Een beter begrip van predictoren van succes in de behandeling van cliënten met eetstoornissen is van groot belang, voor alle eetstoornissen. Maar in het bijzonder bij het anorexia nervosa subtype gezien de hoge mortaliteit bij anorexia nervosa cliënten. Voor alle eetgestoorde cliënten is de ontwrichting van het leven dermate ernstig dat adequate en wetenschappelijk onderbouwde zorgtoewijzing van het grootste belang is. Primaire eetstoornissen vallen in verschillende subgroepen uiteen. In de DSM 4 (1994) worden de volgende categorieën onderscheiden: Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en Eetstoornis NAO waaronder ook de eetbuistoornis (Binge Eating Disorder) valt. Binnen gespecialiseerde behandelcentra in Nederland worden deze primaire eetstoornissen frequent behandeld in deeltijdbehandeling. Voor Amarum, specialistisch centrum voor eetstoornissen te Warnsveld/Zutphen, gebeurt dit voor de Anorexia en Boulimia Nervosa cliënten in een vijfdaagse deeltijdbehandeling en voor de eetbuistoornis cliënten in een eendaagse deeltijdbehandeling. Vanaf start van de vijfdaagse deeltijdbehandeling voor cliënten met Anorexia en Boulimia Nervosa ( in 1993) zijn van alle cliënten die in deeltijd startten psychologische onderzoeken afgenomen bij aanvang en beëindiging van de behandeling en bij follow-up. Hiermee wordt de cliëntenpopulatie beschreven in termen van aard en ernst van de eetstoornis, persoonlijkheid, lichaamsattitude en algemene demografische variabelen. Daarnaast zijn voldoende gegevens voorhanden om een analyse van mogelijke predictoren voor succes en falen van de behandeling te kunnen uitvoeren. Bij cliënten met een eetbuistoornis worden vanaf medio 2003 gegevens verzameld bij start en afsluiting van de eendaagse behandeling. Met behulp van deze onderzoeksgegevens zal de cliëntenpopulatie beschreven worden in termen van aard en ernst van de eetstoornis, persoonlijkheid, lichaamsattitude en algemene demografische variabelen. Daarnaast zijn voldoende gegevens voorhanden om een analyse van mogelijke predictoren voor succes en falen van de behandeling te kunnen uitvoeren.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. C.P.F. van der Staak
Co-supervisor Prof.dr. C.A.J. de Jong
Doctoral/PhD student Dr. C.C. Exterkate

Classification

D23350 Psychiatry, clinical psychology
D24300 Nutrition
D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation