KNAW

Onderzoek

Traders, ties and tensions: the interaction of Lübeckers, Overijsslers and...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Traders, ties and tensions: the interaction of Lübeckers, Overijsslers and Hollanders in late medieval Bergen
Looptijd 09 / 2003 - 06 / 2008
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1301686
Leverancier gegevens OS Medievistiek; Website ICOG

Samenvatting

In haar proefschrift beschrijft Justyna Wubs-Mrozewicz de onderlinge relaties tussen twee uiteenlopende groepen hanzeaten (Lübeckers en Overijsselaars) onderling én tussen deze hanzeaten en Hollanders (vooral Amsterdammers) in Bergen (Noorwegen), in de periode 1300 - 1560. Een van haar conclusies is dat de relaties tussen Lübeckers, Overijsselaars en Hollanders in het Bergen van de Late Middeleeuwen ingewikkelder zijn geweest dan op grond van eerder onderzoek werd verondersteld, zeker wanneer dit vanuit een langetermijnperspectief wordt beschouwd. Wubs-Mrozewicz beschrijft de ontwikkeling en veranderingen in de omgang tussen Lübeckers, Overijsselaars en Hollanders in Bergen in de context van handelspolitieke relaties, vormen van bestuur, vestigingsbeleid, het opstellen van interne regels, speciale handelsomstandigheden, en manieren van conflictoplossingen. Ze putte voor haar onderzoek uit verscheidene nieuwe archiefbronnen en paste een nieuw analytisch kader toe. Om de kern van de verhoudingen in Bergen goed te kunnen begrijpen gebruikte ze een analysekader waarbij de banden en spanningen tussen Lübeckers, Overijsselaars en Hollanders werden onderzocht.

Samenvatting (EN)

During the Late Middle Ages, Hanseatic and Hollandish traders in Bergen (Norway) became entangled in a complex net of ties and tensions. This study demonstrates that in Bergen certain Hanseatic merchant groups (namely Lübeckers and Overijsslers), as well as Hollanders, not only continually competed with each other, but also co-existed and cooperated with one another. To unravel the intricacies of their interaction, these merchant groups have been studied as flexible ingroups and outgroups. An analysis is made of the changing divisions between us and them with regard to trade politics, administration, settlements, rules, commodities traded, and conflict resolution. Drawing upon a wealth of sources, this study presents both the big picture of these groups broader relations, and unique details of life and trade in Bergen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D34200 Middeleeuwen
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie