KNAW

Research

On Variation and Change in Diphthongs and Long Vowels of Spoken Dutch

Pagina-navigatie:


Update content


Title On Variation and Change in Diphthongs and Long Vowels of Spoken Dutch
Period 01 / 2004 - 02 / 2009
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1301846
Data Supplier Website UvA

Abstract (NL)

Irene Jacobi analyseerde de fonetische variatie in het uitspreken van Nederlandse klinkerfonemen (een klankeenheid) bij zeventig proefpersonen. De onderzoeksgroep bestond uit 35 mannen en 35 vrouwen van verschillende leeftijden en met verschillende sociaal-economische achtergronden. Jacobi onderzocht in hoeverre de distributie van bepaalde subfonemische uitspraakvarianten overeenkomt met de sociaal-economische achtergrond van de sprekers. Ook bekeek ze of de distributie in de loop der tijd is veranderd. Jacobi vond geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen. Sprekers met een hoger opleidingsniveau vertoonden een lagere onset en een sterke diftongering (klinker uitgesproken als tweeklank) bij alle onderzochte lange klinkers en tweeklanken. Anders dan bij sprekers met een lagere sociaal-economische status vond Jacobi in de groep van sprekers met een hogere sociaal-economische status ook significante verschillen tussen de generaties. Daarnaast beoordeelden dertig luisteraars of de klinkerrealisaties van telkens twee sprekers overeenkwamen. De akoestische verschillen bleken inderdaad waarneembaar, maar de resultaten verschilden per foneem en waren afhankelijk van de leeftijd van de luisteraar. Jacobi toont met haar resultaten dat de sociale informatie die met subfonemische variatie verbonden is, in de loop der tijd, verandert en uitspraak en perceptie van meerdere klinkers beïnvloedt.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr.ir. L.C.W. Pols
Supervisor Prof.dr. F.P. Weerman
Project leader Dr. J.P.A. Stroop
Doctoral/PhD student Dr. I. Jacobi

Classification

D36300 Germanic language and literature studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation