KNAW

Research

Practice network organic fruit cultivation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Practice network organic fruit cultivation
Period 01 / 2003 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1301876

Abstract (NL)

[Doel van het project]
Met Praktijknetwerk Biofruitteelt willen we de toepassing van innovaties verbreden voor bedrijven én ketens. Dit moeten resulteren in een hogere kwaliteitsproductie en een lagere middelenafhankelijkheid. Uiteindelijk moeten deze verbeteringen de drempel verlagen voor omschakeling naar biologische fruitteelt.
[Werkwijze van het project]
Op drie bedrijven planten we vier nieuwe schurftresistente of schurftongevoelige rassen aan op een deel van het bedrijf. De nieuw beplante percelen zijn 1 tot 1,5 hectare groot. Het is van belang om de schurftresistenties in stand te houden. Hiervoor hanteren we een resistentiemanagementconcept op bedrijfsniveau (Dit concept ontwikkelen we in het project Innovatieontwikkeling biologische bedrijfs- en ketensystemen fruit; lees de beschrijving op deze website bij het programma Open Biologisch, thema Ontwikkeling).
De nieuwe aanplant bestaat uit drie appelrassen en een perenras:
- Santana en Topaz, beiden schurftresistente appelrassen. Santana is bovendien ongevoelig voor rozeappelluis,
- Autento ®, een nieuw schurftongevoelig appelras van Inova Fruit. Met dit ras bedienen we een speciaal smaaksegment,
- Het perenras Concorde, dit is een schurftongevoelig ras. Met het onderzoek naar Concorde geven we een nieuwe impuls aan de stagnerende biologische perenteelt in Nederland.
Bij de schurftbestrijding van de vier rassen spuiten we geen koper en kalkzwavel. Om de resistenties in stand te houden wordt beperkt gebruik gemaakt van zwavel. Bij Santana laten we bovendien de Neem-bespuiting tegen rozeappelluis achterwege omdat Santana ongevoelig is voor dit insect.
Bij het ras Santana hanteren we een speciaal ketenconcept dat we in het afzetseizoen 03 / 04 testen bij De Goudreinette, een keten van groentespeciaalzaken. Deze samenwerking is voor de Goudreinette tevens de start van de verkoop van biologische appels.
[Planning]
- Voorjaar 2003: planten van de verschillende rassen op twee praktijkbedrijven, een bedrijf in Varik en een bedrijf in Lisserbroek,
- Najaar 2003: ketenontwikkeling bij De Goudreinette,
- 2004: aanplant op het derde bedrijf, in Dronten, we vervolgen het onderzoek op de 2 andere bedrijven en werken verder aan de ketenontwikkeling bij De Goudreinette,
- 2005: vervolg van het onderzoek op de drie bedrijven en in de keten.
[De (tussen) resultaten van het project]
Voorlopige resultaten
Met dit project realiseert Wageningen UR de start van een nieuwe keten voor biologische appels.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. M.P. van der Maas

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation