KNAW

Onderzoek

Limitations in dual-task performance

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Limitations in dual-task performance
Looptijd 10 / 2004 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1301929
Leverancier gegevens Onderzoekschool EPOS

Samenvatting

Recente werkgeheugenmodellen suggereren hoe dubbeltaakinterferentie niet alleen structurele (beperkte capaciteit), maar ook functionele beperkingen reflecteert. Gelijktijdige geheugenopslag, operaties en cognitieve controle worden minder efficiƫnt indien de informatie die voor verschillende taken is geactiveerd incompatibel of verweven is. Functionele beperkingen zouden specifiek kunnen zijn voor simultane episodische integratie, die nodig is om een koppeling tussen perceptie en actie te leggen. E1 onderzoekt met gedragsmaten het effect van conflicterende stimulus informatie en operaties op parallelle mentale rotatie. E2 volgt met hersenpotentialen hoeveel stimulusverwerking en reactieve controle er optreedt door stimulus-geassocieerde taak activatie. E3 onderzoekt kandidaat-mechanismen voor episodische opslag met behulp van EEG en fMRI.

Samenvatting (EN)

Current working memory models suggest how dual-task interference may reflect not only structural (fixed capacity) but also functional processing limitations. Concurrent memory storage, operations and control lose efficiency if the information activated for different tasks is incompatible or not separable. Functional limitations may be specific to concurrent episodic integration, subserving perception-action coupling. E1 addresses with behavioural measures the effect of conflicting stimulus information and operations on parallel mental rotation. E2 tracks with brain potentials the extent of stimulus processing and reactive control that occurs due to stimulusassociated task activation. E3 tests candidate mechanisms for episodic storage with EEG and fMRI.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D23230 Neurologie, KNO , oogheelkunde
D51000 Psychologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie