KNAW

Research

Cognitive control and binding in context-based decision-making

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cognitive control and binding in context-based decision-making
Period 12 / 2004 - 12 / 2009
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1301934
Data Supplier Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Abstract

Context information is task-relevant information that people can use to prepare for upcoming events (stimuli, actions, tasks) so that adequate task performance is facilitated. Interactions of prefrontal cortex (PFC) and the dopamine (DA) neurotransmitter system subserve the representation, maintenance, and updating of context information. We attempt to 1) advance our understanding of the neurocognitive architecture underlying context processing (using behavioral, brain-potential, and neuro-imaging techniques), and 2) to study context processing in populations with deficiencies in PFC and in the DA system (normal aging and Parkinson's disease).

Abstract (NL)

Context informatie is taak-gerelateerde informatie die mensen kunnen gebruiken om zich voor te bereiden op komende gebeurtenissen (stimuli, acties, taken) zodat adekwaat gedrag mogelijk wordt gemaakt. Interacties van de prefrontale cortex (PFC) en het dopamine (DA) neurotransmittersysteem ondersteunen de representatie, het onderhoud, en de aanpassing van contextinformatie. We proberen om 1) ons begrip te vergroten van de neurocognitieve architectuur die aan contextverwerking ten grondslag ligt (gebruik makend van gedragstechnieken, hersenpotentialen, en neuro-imaging), en 2) context verwerking te onderzoeken in populaties met deficienties in PFC en in het DA systeem (normale veroudering en de ziekte van Parkinson).

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. B. Hommel
Supervisor Prof.dr. K.R. (Richard) Ridderinkhof
Project leader Dr. G.P.H. Band
Doctoral/PhD student Dr. N. van Wouwe

Classification

D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology
D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation