KNAW

Onderzoek

Cognitive control and binding in context-based decision-making

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Cognitive control and binding in context-based decision-making
Looptijd 12 / 2004 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1301934
Leverancier gegevens Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Samenvatting

Context informatie is taak-gerelateerde informatie die mensen kunnen gebruiken om zich voor te bereiden op komende gebeurtenissen (stimuli, acties, taken) zodat adekwaat gedrag mogelijk wordt gemaakt. Interacties van de prefrontale cortex (PFC) en het dopamine (DA) neurotransmittersysteem ondersteunen de representatie, het onderhoud, en de aanpassing van contextinformatie. We proberen om 1) ons begrip te vergroten van de neurocognitieve architectuur die aan contextverwerking ten grondslag ligt (gebruik makend van gedragstechnieken, hersenpotentialen, en neuro-imaging), en 2) context verwerking te onderzoeken in populaties met deficienties in PFC en in het DA systeem (normale veroudering en de ziekte van Parkinson).

Samenvatting (EN)

Context information is task-relevant information that people can use to prepare for upcoming events (stimuli, actions, tasks) so that adequate task performance is facilitated. Interactions of prefrontal cortex (PFC) and the dopamine (DA) neurotransmitter system subserve the representation, maintenance, and updating of context information. We attempt to 1) advance our understanding of the neurocognitive architecture underlying context processing (using behavioral, brain-potential, and neuro-imaging techniques), and 2) to study context processing in populations with deficiencies in PFC and in the DA system (normal aging and Parkinson's disease).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D23230 Neurologie, KNO , oogheelkunde
D51000 Psychologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie