KNAW

Onderzoek

Botrytis in bollenteelt

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Botrytis in bollenteelt
Looptijd 01 / 2004 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1301981

Samenvatting

[Probleemstelling]:
Botrytis ( vuur ) vormt in de bollenteelt een groot probleem. Deze schimmel kan zich via sporen snel verspreiden en is moeilijk te bestrijden. Een belangrijk aspect voor het onderzoek naar geïntegreerde bestrijding van Botrytis is inzicht verkrijgen in de epidemiologie. Enerzijds dient onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen een aantal voorkomende soorten van Botrytis in bolgewassen, anderzijds is de (semi-kwantitatieve) meting van de inoculumdruk van Botrytis in kas en veld noodzakelijk.
[Doel van het project]:
Het implementeren van snelle, soortspecifieke en gevoelige detectie-technieken voor toepassing in epidemiologische studies naar de verspreiding van Botrytis in (in eerste instantie) bolgewassen. Bemonsteringsmethoden van sporen zullen ook onderzocht moeten worden. Bestaande kennis:
Bij PPO Bollen wordt al jarenlang veel onderzoek gedaan naar de beheersing van Botrytis in het kader van gewasbescherming. Binnen project PPO 320331 wordt een waarschuwingssysteem voor Botrytis ( vuur ) in bloembolgewassen (BoWaS) verder ontwikkeld; de interactie van deze schimmel met bloembolgewassen (PPO 320338) is eveneens bestudeerd. Een en ander gebeurde in nauwe samenwerking met Wageningen Universiteit waar de optimale bestrijding van Botrytis (PPO 320363; afgerond) onder de loep is genomen. Verder zal er worden samengewerkt met de WU binnen een STW project, dat per 1 januari 2002 is gestart (dr. J.A.L. van Kan, Botrytis diseases in flower bulbs). Bij PRI is een isolatencollectie van Botrytis aanwezig, alsmede faciliteiten om genen te sequencen. PRI heeft in de afgelopen 2 jaar PCR toetsen ontwikkeld die de 3 Botrytissoorten in bollen kunnen onderscheiden. Binnen project 31 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van antisera tegen Botrytis tulipae.
[Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten] :
1. product: toetsen op verschillende Botrytis-soorten;
2. opleverdata:
2002: evaluatie serologische test
2003: laboratoriumtoetsen (PCR); pilot veldexperimenten
2004: toetsen op B.elliptica, B.tulipae en B.cinerea op praktijkmonsters
2005: Real Time PCR, evaluatie toepassing op praktijkmonsters
3. communicatieplan: er is reeds een vakbladpublikatie verschenen; eind 2005 zal een volgende verschijnen met de eindresultaten.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. J. van Doorn

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22400 Ecologie
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie