KNAW

Research

Cognitive and brain foundations of object-based attention: ERP and...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cognitive and brain foundations of object-based attention: ERP and illusory Kanizsa figures
Period 01 / 2003 - 05 / 2005
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1302031
Data Supplier Website BCN

Abstract

This PhD project at the Department of Experimental Psychology at the University of Groningen focuses on the cognitve foundations of visual attention and perception. More specifically, we use neuroimaging techniques (ERP, fMRI) and behavioral measures to investigate object-based attention and illusory contour perception. In collaboration with the Dept. of Neuropsychology we also concentrate on attentional malfunctioning. Other interests are motor-attention relations and attentional control.

Abstract (NL)

Jurjen van der Helden bestudeerde met behulp van het elektro-encephalogram (EEG) visuele aandachtsmechanismen in de hersenen. Het blijkt dat de manier waarop mensen zich ruimtelijk oriënteren interacteert met illusoire figuren die aan de proefpersonen werden getoond. Zo bleek dat proefpersonen bij voorkeur de aandacht binnen een object verschui­ven en pas daarna hun aandacht naar andere objecten verleggen. Van der Helden vond verder dat mensen heel anders kunnen kijken, afhankelijk van wat ze moeten zoeken. Wanneer de proefpersonen zochten naar een moeilijke combinatie van eigenschappen van een object, verwerkten ze elke eigenschap van wat hun getoond werd lang en uitputtend. Wanneer echter een makkelijke combinatie van eigenschappen moest worden gezocht, werden objecten waarvan een eigenschap niet overeenkwam met welke ze zochten al snel niet verder meer door de proefpersonen verwerkt.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. R. de Jong
Doctoral/PhD student Dr. J. van der Helden

Classification

D21200 Biophysics, clinical physics
D23230 Neurology, otorhinolaryngology, opthalmology
D51000 Psychology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation