KNAW

Onderzoek

Psychomotorische vaardigheden en motorisch leren bij kinderen met visuele beperkingen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Psychomotorische vaardigheden en motorisch leren bij kinderen met visuele beperkingen
Looptijd 03 / 2004 - 06 / 2008
Status Afgesloten
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1302034
Leverancier gegevens Onderzoeker

Samenvatting

Uit Houwens praktijkonderzoek komt naar voren dat kinderen met een visuele beperking vooral problemen ondervinden met de balans en met taken die om een snelle reactie vragen en waarbij oog-handcoördinatie een belangrijke rol speelt, zoals het vangen van een bal. Verder blijkt dat er motorische taken zijn waarop deze kinderen even goed scoren als kinderen zonder visuele beperking, en dat kinderen met een ernstige visuele beperking over het algemeen niet slechter scoren dan kinderen met een matige visuele beperking.

Samenvatting (EN)

This research project is aimed at investigating the motor skills and physical fitness of children with visual impairments (VI; those who are blind or have low vision). In previous studies about motor skills and/or physical fitness of children with VI, a wide variety of measurement methods have been used, making it difficult to draw general conclusions about the motor skills and physical fitness of children with VI. Besides, measurement methods have not been checked on their reliability and validity for children with VI. Therefore, the first aim of the current research project is to develop a reliable and valid test battery for these children. The second aim is to determine the degree to which motor problems present themselves in children with VI. Although several studies have indicated that children with VI have poor motor skills and physical fitness levels, data concerning the potential influencing factors is scarce. We expect the degree of motor problems to be a reflection of a specific interaction between organismic constraints (i.e. severity of visual impairment, learning capacity) and various task and environmental constraints. So, a further aim of the research project is to investigate the possible constraints on the motor skill and physical fitness performance of children with VI.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Promotor Prof.dr. C. Visscher
Projectleider Prof.dr. K.A.P.M. Lemmink
Promovendus Dr. S. Houwen

Classificatie

D23230 Neurologie, KNO , oogheelkunde
D25000 Bewegingswetenschappen
D51000 Psychologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie