KNAW

Research

Atmospheric deposition of crop protection agents

Pagina-navigatie:


Update content


Title Atmospheric deposition of crop protection agents
Period 01 / 2004 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1302082

Abstract (NL)

Doel
Een inventarisatie wordt gemaakt van de gegevens, bestanden en literatuur die nodig zijn om een kritische analyse van de bijdrage van atmosferische depositie aan blootstelling van oppervlaktewater te kunnen maken. De literatuur omvat onder meer het TNO rapport over atmosferische depositie van bestrijdinsgmiddelen, de rapportage over het onderzoek naar de mogelijke effecten van atmosferische depositie op ecosystemen (project uitgevoerd in het vorige programma) en de rapportage van FOCUS Air (eindrapport in voorjaar 2004). De werkwijze voor het maken van de kritische analyse wordt opgesteld en beschreven. Deze voorstudie voor de kritische analyse zal in het eerste trimester van 2004 worden uitgevoerd. De kritische analyse kan dan na goedkeuring van het projectvoorstel voor deze analyse in 2004 volgens de beschreven werkwijze in 2005 uitgevoerd worden. Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten :
{ Rapportage van de werkwijze voor de kritische analyse en de gegevens die daarvoor nodig zijn

Related organisations

Related people

Project leader Dr. J.W. Deneer

Related research (upper level)

Classification

D12100 Metrology, scientific instrumentation
D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation