KNAW

Onderzoek

Atmosferische depositie van gewasbeschermingsmiddelen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Atmosferische depositie van gewasbeschermingsmiddelen
Looptijd 01 / 2004 - 12 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1302082

Samenvatting

Doel
Een inventarisatie wordt gemaakt van de gegevens, bestanden en literatuur die nodig zijn om een kritische analyse van de bijdrage van atmosferische depositie aan blootstelling van oppervlaktewater te kunnen maken. De literatuur omvat onder meer het TNO rapport over atmosferische depositie van bestrijdinsgmiddelen, de rapportage over het onderzoek naar de mogelijke effecten van atmosferische depositie op ecosystemen (project uitgevoerd in het vorige programma) en de rapportage van FOCUS Air (eindrapport in voorjaar 2004). De werkwijze voor het maken van de kritische analyse wordt opgesteld en beschreven. Deze voorstudie voor de kritische analyse zal in het eerste trimester van 2004 worden uitgevoerd. De kritische analyse kan dan na goedkeuring van het projectvoorstel voor deze analyse in 2004 volgens de beschreven werkwijze in 2005 uitgevoerd worden. Resultaten en kennisoverdrachtactiviteiten :
{ Rapportage van de werkwijze voor de kritische analyse en de gegevens die daarvoor nodig zijn

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. J.W. Deneer

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D12100 Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie