KNAW

Research

Emission reducing techniques and measures in the fruit growing

Pagina-navigatie:


Update content


Title Emission reducing techniques and measures in the fruit growing
Period 01 / 2003 - 12 / 2006
Status Completed
Research number OND1302089

Abstract (NL)

[Doel van het onderzoek]:
Het vaststellen van de drift en biologische effectiviteit bij combinaties van meerdere driftbeperkende maatregelen. Gewerkt wordt volgens een meetprotocol voor het waarborgen van eenduidigheid van metingen. In cyclussen van een jaar worden metingen uitgevoerd aan geselecteerde combinaties van emissiereducerende maatregelen.
Biologische effectiviteit: onderzoek naar de biologische effectiviteit van combinaties van driftreducerende maatregelen (voor relevante combinaties doptypen en luchthoeveelheid) bij de belangrijkste ziekten en plagen in de fruitteelt.
Van sommige driftbeperkende maatregelen lijkt er een indicatie te zijn voor verminderde biologische effectiviteit. Echter, dit is mogelijk een onjuiste interpretatie omdat de omstandigheden extreem waren (in 2004). Onderzoek in 2005 moet de resultaten onderbouwen.
[Resultaten]:
Verslaglegging van onderzoeksresultaten in rapporten en wetenschappelijke publicaties.
Kennisoverdracht: proefresultaten worden gepubliceerd in vaktijdschriften, kennisuitwisseling tijdens demonstraties en bij studiegroepen telers.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. M. Wenneker

Related research (upper level)

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18110 Air
D18210 Agriculture and horticulture
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation