KNAW

Onderzoek

Emissiereducerende technieken en maatregelen in de fruitteelt

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Emissiereducerende technieken en maatregelen in de fruitteelt
Looptijd 01 / 2003 - 12 / 2006
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1302089

Samenvatting

[Doel van het onderzoek]:
Het vaststellen van de drift en biologische effectiviteit bij combinaties van meerdere driftbeperkende maatregelen. Gewerkt wordt volgens een meetprotocol voor het waarborgen van eenduidigheid van metingen. In cyclussen van een jaar worden metingen uitgevoerd aan geselecteerde combinaties van emissiereducerende maatregelen.
Biologische effectiviteit: onderzoek naar de biologische effectiviteit van combinaties van driftreducerende maatregelen (voor relevante combinaties doptypen en luchthoeveelheid) bij de belangrijkste ziekten en plagen in de fruitteelt.
Van sommige driftbeperkende maatregelen lijkt er een indicatie te zijn voor verminderde biologische effectiviteit. Echter, dit is mogelijk een onjuiste interpretatie omdat de omstandigheden extreem waren (in 2004). Onderzoek in 2005 moet de resultaten onderbouwen.
[Resultaten]:
Verslaglegging van onderzoeksresultaten in rapporten en wetenschappelijke publicaties.
Kennisoverdracht: proefresultaten worden gepubliceerd in vaktijdschriften, kennisuitwisseling tijdens demonstraties en bij studiegroepen telers.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. M. Wenneker

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18110 Lucht
D18210 Landbouw en tuinbouw
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie